In the Democracy Era Student Unions Waged a Permanent Revolution

thuriyaArticle11June2016

 

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးေရစီးေၾကာင္းနဲ႕က်ေရာက္လတၱံ႕ေသာ
ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးရဲ႕အရိပ္ေအာက္မွာၾကီးထြားခဲ့တဲ့(ဗကသ)၊
(တကသ)အစရွိတဲ့ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြရဲ႕သမိုင္းျဖစ္စဥ္
ေတြဟာေျပာင္ေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။သို႕ေပမဲ႕ကမၻာေပၚရွိ
မည္သည့္ေက်ာင္းသားသမဂၢမဆိုသမရိုးက်ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ
္အတုယူလက္ခံက်င့္သံုးသင့္တဲ့နမူနာေမာ္ဒယ္မဟုတ္ပါဘူး။ကံဆိုး
ေလတဲ့ျမန္မာျပည္အဖို႕ေတာ့ေက်ာင္းသားသမဂၢသမိုင္းဟာဒုတိယကမၻာ
စစ္ၾကီးအျပီးမွာကမၻာ့၀ါဒေရးရာစစ္ပြဲၾကီးရဲ႕ေလာင္းရိပ္ေအာက္သို႕
ဆက္လက္ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလမွာပင္၀ါဒေရးရာ
စစ္ပြဲကပြဲၾကမ္းလို႕ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၄၇ခုနွစ္တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ဧျပီလ၅ရက္ေန႕
မွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလမ္းႏွစ္ခြမိန္႕ခြန္းကိုခုလိုအသံလႊင့္ေျပာၾကားျပီး
ျပည္သူကိုအသိေပးခဲ့ပါတယ္……….

(အလုပ္သမားန႔ဲကိုင္ေပါက္လို႔မရေတာ့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကို ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔
ကိုင္ေပါက္ဖို႔ ဒီ သိန္း-သန္း ကြန္ျမဴ နစ္ေတြဘဲထပ္ျပီး ၾကံၾကျပန္တယ္။
ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသမားမ်ားသမဂၢရဲ့ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ထဲမွာ
သိန္း-သန္း ကြန္ျမဴနစ္ရဲ့ၾသဇာ ေတြပါတယ္။ သိန္း-သန္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ
အဲဒီၾသဇာခံေတြက တဆင့္ ဗမာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို
ၾကိဳးကိုင္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ့ပေယာဂႏွင့္ဘဲ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ တႏိုင္ငံ
လုံးေက်ာင္းသားေတြသပိတ္ေမွာက္ေအာင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔တ ေတြဟာ ဘိလပ္ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပက္သက္
ျပီး အေတာ္ဘဲ အလုပ္ရႈပ္ေနတုန္း ျဖစ္တယ္…
သိန္း-သန္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ့ အၾကံအစည္ကေတာ့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရအဖြဲ႔
ျဖစ္တုန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေတြ မ်ား မ်ား ေပၚေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ဘဲ။
ဒီလုိေပၚေတာ့မွ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကို လက္ညိွဳးထိုးျပျပီး လူထုနဲ႔ရန္တိုက္ေပးမွာဘဲ။)

တကယ္ေတာ့စစ္ၾကီးအတြင္းမြမြေၾကခဲ့တဲ့တိုင္းျပည္ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ရမဲ့
အခ်ိန္မွာပညာေရးက႑ကိုလည္းအားေပး၊တိုးခ်ဲ႕ပ်ိဳးေထာင္ရမဲ့အခိ်န္ပါ။
ဒါေပမ့ဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့စဥ္ကအတိုင္း(ဗကသ၊တကသ)ေတြကို
ဗကပနဲ႕အလံနီၾသဇာခံေတြကလႊမ္းမိုးခဲ့ပါတယ္။ကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာခံေတြဟာ
ကမၻာစစ္ရဲ႕အရိပ္အေငြ႕ေအာက္မွာ(exceptional)ျခြင္းခ်က္အျဖစ္နဲ႕ထူးကဲ
တဲ့ေျခအေနေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့(သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမွသည္
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဆီသို႕)ဆိုတဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို(ဗကသ)(တကသ)
သမဂၢေတြအတြက္စံျပပံုစံအျဖစ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းၾကပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရးအၾကိဳဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္ထက္မွာအေၾကာင္းရွာ
ျပီးသပိတ္ေမွာက္ၾကပါတယ္။လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွာေတာ့အလံနီ၊ဗကပ
ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာျပည္တြင္းစစ္ကိုဖန္တီးၾကပါတယ္။သူတို႕ရဲ႕ၾသဇာခံ
သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြကေနတဆင့္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ကို
သူပုန္ေမြးထုတ္ရာဌာနၾကီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႕လုပ္လာၾကပါေတာ့တယ္။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢဆိုတာအမည္အားျဖင့္သာတြင္က်န္ရစ္
ေပမဲ့လက္ေတြ႕မွာေတာ့ဒီမိုကေ၇စီစံနစ္မပ်က္သုဥ္းမခ်င္းထာ၀ရ
ေတာ္လွန္ေရးကိုဆင္ႏႊဲေတာ့မဲ့ဗကပ၊အလံနီ၊ဆို၇ွယ္နီ၊ဂိုဏ္းေပါင္းစံု
ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးသမ၀ါယမအဖြဲ႕အစည္း(a revolution
cooperative carrying out a permanent revolution until the
parliamentary democracy system and the democratically
elected government are deposed )အျဖစ္လႈပ္ရွားေနခဲ့ပါတယ္။

ဗကသလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕စံျပေမာ္ဒယ္ဟာ…

၁။ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေရးဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
ပါတီစံု/ပါလီမန္ံုဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္တကြ၎စံနစ္အရေရြးေကာက္
တင္ေျမာက္ထားေသာအစိုးရအားနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ပုန္ကန္ျဖိဳဖ်က္ျဖဳတ္
ခ်ေရး

၂။တကၠသိုလ္ပရ၀ဏ္ကိုလက္နက္သူပုန္စုေဆာင္းေရးဌာနအျဖစ္အသံုးျပဳေရး

၃။ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာတြင္းသူပုန္ျဖစ္ေရးအတြက္စည္းရံုးေရး

၄။အေၾကာင္းရွာျပီးဆူပူဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္ေရး

၅။ေတာခို၊လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပါတယ္။
စဥ္စစ္ရကသ၊တကသ၊ဗကသတို႕ဟာေက်ာင္းသား
အေရးေက်ာင္းသားအက်ိဳးအတြက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ေျမ
ေအာက္အဖြဲ႕အစည္းတပိုင္းေျမေပၚအတိုက္အခံႏိုငံ
ေရးပါတီတပိုင္းအသြင္ကိုေဆာင္လာပါေတာ့တယ္။

စဥ္းစားၾကည့္ပါ…….
၁၉၄၈ခုႏွစ္ဗကပေတာခိုတဲ့ကာလမွာဗမာျပည္လံုးဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းသားသမဂၢ(ဗကသ)တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ
(၊တကသ)၊ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားသမဂၢ(ရကသ)အစရွိတဲ့
သမဂၢအဆင့္ဆင့္မွကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာရွိတဲ့
အမႈေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားေတာခိုၾကပါတယ္။အမွန္တကယ္
အားျဖင့္ေတာခိုအဖြဲ႕အစည္းအသြင္ကိုပင္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ကိုေအာင္ထြန္းေရးသားတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားသားလႈပ္ရွား
မႈသမိုင္းစာအုပ္စာမ်က္ႏွာ(၃၆၉)မွာယခုလိုဆိုထားပါတယ္၊

၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ေပၚေပါက္ေသာေက်ာင္းသားႏွင့္
အမႈထမ္းေပါင္းစံုသပိတ္ကိုုလည္းအစိုးရကထိေရာက္စြာအေရး
ယူသည့္အတြက္ဗကသဌာနခ်ဳပ္မွအမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕
အဖမ္းခံရျပီး၊အခ်ိဳ႕ေတာခိုသြားသည္။ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္

(၁) ဖဆပလအစိုးရသည္နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္နွင့္မျပန္လမ္္းပူးေပါင္း
သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊
(၂) ဖဆပလအစိုးရသည္ျပည္သူတိုက၏ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကိုပိတ္ပင္တားဆီးေန
ေၾကာင္း၊
(၃)ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္ေတာခိုရေၾကာင္းပါရွိသည္။

ေတာခိုဗကသအမႈေဆာင္မ်ားသည္ကိုတင္ေရႊ(ယခုပီသံုးလံုးေအာင္သာ)အား
ဥကၠဌတင္ေျမွာက္၍ေတာတြင္းဗကသကိုတည္ေထာင္သည္။
ရဲေဘာ္ဘခက္ရဲ႕ကိုယ္ေရးအထုပၸတၱိအရရဲေဘာ္ဘခက္ကိုေတာခိုဖို႕
သမဂၢေခါင္းေဆာင္ကိုဘေကာင္းကစည္းရံုးစီစဥ္ေပးျပီးေတာမခိုခင္ည
မွာရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေဆာင္တခုမွာရွိတဲ့ေနာင္မဆလပညာေရး
၀န္ၾကီးျဖစ္မဲ့ေဒါက္တာညီညီရဲ႕အခန္းမွာအိပ္ေစတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

၁၉၅၃ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွာမဟာေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးၾကီး
ဆိုျပီးေတာ့ေက်ာင္းပရ၀ဏ္အတြင္းမွာဆႏၵျပသပိတ္ျခင္း၊ကားမ်ားကို
မီးရိႈ႕ျခင္းအစ၇ွိတဲ့ဆူပူမႈၾကီးျဖစ္ပြားပါတယ္။အစိုးရဖက္မွရဲေတြကမ်က္ရည္
ယိုဗံုး၊မီးသတ္ပိုက္တို႕အသံုးျပဳျပီး၀င္ေရာက္လူစုခြဲရသည္အထိျဖစ္ပြား
ပါတယ္။ေၾကာင္းကစာသင္ခ်ိန္နည္းေၾကာင္းပါေမာကၡေတြရဲ႕တိုက္တြန္း
ခ်က္အရပိတ္ေနက်ေအာက္တိုဘာလေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို(၁)တိတိမွ(၁၅)ရက္
သို႕ေလ်ာ့လိုက္သည္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့စာေရးသူရဲ႕အေမရိကန္တကၠသိုလ္ကအ
ေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ဆင္ဆင္တူပါတယ္။အေမရိကန္ေက်ာင္းသားေတြက
ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ကိုတပတ္(၅)ရက္မ(၄)
ရက္သို႕ေလ်ာ့ေစျခင္ေၾကာင္း။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကအက်ိဳးအေၾကာင္း၇ွင္းျပ
ေတာ့လက္ခံသြားပါတယ္။၁၉၅၃ခုရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕မဟာေအာက္တိုဘာ
ေတာ္လွန္ေရးဟာလည္းဆင္တူလိုလားခ်က္ပါ။သို႕ေပမဲ့ေက်ာင္းသားေတြ
ေနာက္ကြယ္ကအလံနီ၊အလံျဖဴကြန္ုျမဴနစ္သူပုန္ေတြရဲ႕ဆူပူပုန္ကန္ေရး
မူ၀ါဒေၾကာင့္အဓိကရုဏ္းၾကီးအဆင့္သို႕ျမင့္တက္သြားပါတယ္။ပါေမာကၡ
မ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္အရသင္ရိုးညႊန္းတန္းနွင့္ကိုက္ညီေသာစာသင္ခ်ိန
္ရ၇ွိေရးအတြက္ေအာက္တိုဘာေက်ာင္းပိတ္ရက္ကိုရက္ေပါင္း(၃၀)မွ(၁၅)
သို႕ေျပာင္းလဲျခင္းသည္တကၠသိုလ္ပညာေရးသင္ၾကားေရး(Academic Matter)ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။သို႕ေပမဲ့ဗကပ၊အလံနီ၊ဆိုရွယ္နီအစ၇ွိတဲ့
ေျမေပၚေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္တို႕ရဲ႕ၾသဇာခံေက်ာင္းသားလႈံ႕ေဆာင္သူ
ေတြဟာရုရွားရဲ႕မဟာေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးအမည္ကိုေခ်းငွားသံုးစြဲ
ျပီးဇန္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
၁၉၆၁ခုအေမရိကန္သံရံုးေရွ႕တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ဆူပူဆႏၵျပပြဲသည္လည္း
အလားတူပါဘဲ။ဆိုဗီယက္ရုရွေပၚလွ်ိဳ႕၀ွက္ပ်ံသန္းတဲ့အေမရိကန္ေထာက္လွမ္း
ေရးေလယာဥ္ကိုရုရွကဒံုးနဲ႕ပစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သည္အခါမွာမဆီမဆိုင္
လက္ပံပင္ဓါးနဲ႕ခ်ိဳင္ျပီးဗကသ၊တကသဦးေဆာင္ျပီးရန္ကုန္ျမိဳ႕လည္မွာဆႏၵျပပြဲ
မွသည္အထိကရုဏ္းသို႕ေျပာင္းလဲသည္အထိျဖစ္သြားပါတယ္။

၁၉၄၈ခုဗကပေတာခိုတဲ့အခ်ိန္မွာတကသ။ဗကသေခါင္းေဆာင္ေက်ာင္းသား
ေတြအကုန္နီးနီးေတာခိုပါတယ္။
ကိုေအာင္ထြန္းေရးတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္း၇ဲ႕ေဖၚျပခ်က္အရ
ေတာခိုျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ျမင့္မားသြားတယ္လို႕ယူဆရေပမဲ့လက္ေတြ႕မွာ
ေက်ာင္သားထုနဲ႕အဆက္ျပတ္သြားေ၀းကြာသြားေၾကာင္းေၾကာင္းေဖၚျပထားပါတယ္။

၁၉၅၂-၅၃မွာဆို၇ွယ္လစ္ပါတီကကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာခံတိုးတက္ေက်ာင္းသား၊
တပ္ဦးေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႕အျပိဳင္ (DSO,Democratic Student
Organization)ကိုထူေထာင္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားထုကိုသူပုန္ျဖစ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကလႊဲေျပာင္းျပီး
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ပ်ိုးေထာင္ေပးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ေပးဖို႕ပါ။
အေျခအေနအရလက္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္းျပင္းထန္လွတဲ့လက္ေတြႏိုင္ငံေရး
တိုက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳကိုမလြဲမေရွာင္သာရယူျပီးတဲ့ေနာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ဒီမိုက
ေရစီအနာဂတ္အတြကထူေထာင္ေနတဲ့လူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏိုင္ငံေရးဖက္စုံက႑
ေတြမွာဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြေမြးထုတ္ဖို႕ရည္ရြယ္ျပီးဖြဲ႕တာပါ။
ဒါေပမဲ့ေက်ာင္းသားသမဂၢသမိုင္းအေၾကာင္းေဆာင္းပါးစာအုပ္ေတြဖတ္ရသည့္
အခါတိုငး္အာဏာရဖဆပလကတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြတညီတညြတ္ျဖစ္ေန
သည္ကိုျဖိဳခြဲဖို႕DSOကိုဖြဲ႕သည္လို႕စြပ္စြဲပါတယ္။အစိုးရဌာနေတြျဖစ္တဲ့IDCတို႕
ARDCတို႕မွာအလုပ္တန္းရသည္ဟုဆိုၾကပါတယ္္။
တကယ္ေတာ့DSOရဲ႕စံျပေမာ္ဒယ္ဟာလက္နက္ကိုင္သူပုန္ေမြးတဲ့ပံုစံမဟုတ္
သည္ကိုသူတို႕ေမ့ေနၾကပါတယ္္။ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားမ်ားၾကီးစိုးသည့္
ေက်ာင္းသားတပ္ဦးသည္မိမိတို႕ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ေက်ာင္းသား
မ်ားအားတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတက္၊ဆႏၵျပ၊ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္
ေတာခို၊သူပုန္ထ၊လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕တင္ပို႕ခဲ့ပါတယ္။
အေျခခံအားျဖင့္၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမွသည္ေတာခို၊လက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရးေခါင္ေဆာင္ဗုိလ္ၾကီး၊ဗိုလ္မႈဳးၾကီး၊ဗိုလ္ခ်ဳုပ္ၾကီးျဖစ္္၊ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၊
ျမင္းျဖဴၾကီးစီးျပီးုုျပည္ေတာ္ျပန္ခါေအာင္ပြဲခံ၊ဆိုတဲ့အိမ္မက္ပါဘဲ။သည္အိမ္မက္
ကိုေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကားက်ယ္က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ျဖန္႕ေ၀ခဲ့ၾကတာပါဘဲ။
မည္သို႕ဆိုေစ၊ဗကပ၊တကသအစရွိတဲ့တကၠသိုလ္သမဂၢမ်ား၏တရား၀င္ရပ္တည္
မႈဟာ၁၉၆၂ခုနွစ္ဇူလိုင္လတြင္နိဌိတံခဲ့သည္ဟုဆိုရပါမယ္္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအာဏာသိမ္းျပီးေနာက္(၇)ဇူလိုင္အေရးအခင္းျဖစ္ပြားပါတယ္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပရ၀၀ဏ္အတြင္းေက်ာင္းသားမ်ားအတုံးအရံုးပစ္သတ္ခံရပါတယ္။
တရား၀င္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသည္လည္းသည္အခိ်န္မွစျပီးကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကပါ
ေတာ့တယ္။
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတာကေတာ့ဒီမိုကေရစီေခတ္ျဖစ္တဲ့ဖဆပလေခတ္၊ဒီမိုကေရစီ
ပညာေရးစံနစ္က်င့္သံုးေနစဥ္အခါက၊ေက်ာင္းသားေတြကိုသူပုန္ထေရး၊ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္
ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚလံႈ႕ေဆာ္တြန္းပို႕ခဲ့တဲ့ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕သမိုင္းပါဘဲ။
အဲသည္ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားေတြအထည္းမွအခ်ိဳ႕ကေတာခိုပါတယ္။စာေရးသူမွတ္မိ
သေရြ႕၊ေမာင္ကိုယု၊ကိုသက္၊ကိုဗေဆြေလး၊ကိုစိုး၀င္း(လူထုဦးလွသား)အစ၇ွိသူတို႕ျဖစ္ပါ
တယ္။၁၉၆၈ခုဗကပရဲ႕ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ပြဲမွာေတာတြင္းအမည္ရဲေဘာ္ထြန္းေက်ာ္(ေခၚ)
ကိုစိုး၀င္းဟာသူရဲ႕ေက်ာင္းတပ္ဦးရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ရဲေဘာ္စိုးျမင့္(ေခၚ)ကိုခင္၀င္း၊ရဲေဘာ္
ေက်ာ္ခင္၊ရဲေဘာ္ဘသန္း၊ရဲေဘာ္တင္ဟန္၊ရဲေဘာ္ဘိုးသာတို႕နဲ႕အတူပဲခူးရိုးမေတာထည္း
မွာသတ္ျဖတ္ကြပ္မ်က္ျခင္းခံခဲ့ၾကရပါတယ္။က်န္သူမ်ားကေတာ့တိုက္ပြဲက်၊ေထာင္က်နဲ႕
ဇာတ္သိမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။
လက္၀ဲအေခ်ာင္သမားမ်ားလို႕အနီအခ်င္းခ်င္းတံဆိပ္အကပ္ခံရတဲ့ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသား
အေတာ္မ်ားမ်ားကဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕၊ေခါင္းျမီးျခံဳကြန္ုျမဴနစ္ေ၇စီ
ေၾကာင္းမွာတက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္သြားၾကပါတယ္။ေဒါက္္တာညီညီ(ပညာေရး၀န္ၾကီး)၊
ကိုစိုးသိမ္း(တကၠသိုလ္္ေမာ္ကြန္းထိန္း)တို႕အျပင္၊ကိုသန္းဦး၊ကိုေအာင္သန္းေလး
(လူငယ့္ေရးရာ)ကိုဘေကာင္းစသည္တို႕ဟာအေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနမွာရာထူးၾကီး
မ်ားရယူလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးတြင္တြင္ေတာင္းဆို
ျပီးဆႏၵျပပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလံႈ႕ေဆာ္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ထိုထိုေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ
ဟာေက်ာင္းသားမ်ားေတြကိုပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တဲ့အစိုးရ၊မိမိတို႕ရဲ႕ပင္မ
ႏိုင္ငံေရးဇာတိျဖစ္တဲ့ေက်ာင္းသမဂၢေတြကိုလံုး၀ဖြဲ႕စည္းခြင့္ပိတ္ပင္လိုက္
တဲ့အစိုးရရဲ႕လက္ေအာက္မွာ၀င္ေရာက္ခိုလႈံျပီးပညာေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ားအျဖစ္၀င္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တည္ဆဲဒီမိုကေရစီပညာေရးစံနစ္၊လစ္ဘရယ္ပညာေရးစံနစ္ကိုကေမာက္ကမ
ပညာေရးစံနစ္ပါ၊ဘာပါ၊ညာပါတံဆိပ္ကပ္ျပီးရံႈ႕ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ဦးေဆာင္ဦးရြက္
ျပဳျပီးဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ပညာေရးဆိုင္ရာမဆလေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္နဲ႕ေ၇ွ႕ေဆာင္လူငယ္၊လမ္းစဥ္
လူငယ္စတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုအာဏာ၇ွင္စံနစ္အားက်ားကန္ေပးဖို႕ရန္အတြက္
ဖြဲ႕စည္းျပီးဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။

တိုင္းျပည္ကိုဆယ္စုေပါင္းမ်ားစြာဆုတ္ယုတ္ေစခဲ့တဲ့လက္၇ွိပညာေရးစံနစ္ကို
စြန္႕ဦးတည္ထြင္ျပီးလမ္းေၾကာင္းေျမာင္းေဖၚေပးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါဟာလြတ္လပ္ေရးေခတ္ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕သမိုင္းပါ။
ဒီသမိုင္းကိုဖက္စံုေထာင့္စံုမွပါ၀င္ဖန္တီးခဲ့သူဂိုဏ္းေပါင္းစံုကြန္ျမဴနစ္၊ဗကပ၊
အလံနီ၊ဆို၇ွယ္နီၾသဇာခံသမဂၢေခါင္းေဆာင္တို႕ရဲ႕သမိုင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့လူငယ္မ်ားရဲ႕တည္ေဆာက္အား၊စြမ္းအားနဲ႕လူသားအရင္းအနွီးမ်ား
ကိုသန္းႏွင့္ခ်ီျပီးအေဟာသိကံျဖစ္ေစခဲ့တဲ့သမိုင္းပါ။

တိုင္းျပည္ရဲ႕အညႊန္႕အဖူးျဖစ္တဲ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကိုရာသက္ပန္
ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္၊ေထာင္မင္းသား၊ဆႏၵျပပို
စတာေတြမွာအိုင္ကြန္အျဖစ္အလြဲသံုးစားျပဳႏိုင္မဲ့နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးသူရဲ
ေကာင္းဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးအိုင္ကြန္သစ္မ်ားအျဖစ္ဖန္တီးရန္ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား
သာျဖစ္ပါတယ္။လက္ေတြ႕မွာေတာ့မိမိယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္စႊန္႕လႊတ္မႈေတြ
အေဟာသိကံျဖစ္ခါျမရာေတာတြင္းအခ်င္းခ်င္းကြပ္မ်က္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့
ေဒၚအမာသားကိုစိုး၀င္းတို႕ကိုဖိုးသာတို႕လိုဆႏၵျပပိုစတာအိုင္ကြန္အ
ျဖစ္စံမမွီတဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္္ေတြသာေၾကကြဲဖြယ္ရာေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။
“ရဲေဘာ္သံးုက်ိပ္အစေက်ာင္းသားသမဂၢ”၊”၇ွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအစ
ေက်ာင္းသားက”အစရွိတဲ့ဆိုစကားေတြဟာမၾကံဳစဖူးထူးကဲတဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္
ေတြကိုမွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳတဲ့ေဆာင္ပုဒ္မ်ားအျဖစ္သာမွတ္ယူသင့္ပါ
ေတာ့တယ္။
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ထာ၀ရေတာ္လွန္ေရး
အစဥ္အလာဟာေ၀ရာမဏိအၾကြင္းမဲ့ေ၇ွာင္ၾကဥ္ရမဲ့ပံုစံနမူနာေတြသာ
ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
သည္ကေန႕၊သည္ကာလဟာ…..
ျမန္မာျပည္အဖို႕၊အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ၾကာခဲ့တဲ့တပါတီအာဏာရွင္၊
စစ္အာဏာရွင္္စနစ္ေအာက္မွာေခါင္းျပဴထြက္စကာလသာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေ၇စီပညာေရးစံနစ္ကိုအစမွေနျပီးျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳး
ပမ္းေနတဲ့ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီပညာေရးစံနစ္သေႏၶတည္
ေနဆဲကာလပါ။ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုတြန္းအားးေပးေနၾကတဲ့
NNER၊ဗကသအစရွိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာဒီမိုကေရစီပညာေရးစံနစ္နဲ႕
အတူဗဟိုဦးစီးစံနစ္မွသည္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၇ွိတဲ့ေခတ္မွီတကၠသိုလ္
ေတြဖန္တီးဖို႕ေတာင္းဆိုေနတဲ့အခိ်န္လည္းျဖစ္ပါတယ္။စာေရးသူရဲ႕ပညာ
ေရး၀န္ထမ္းသက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့တကၠသိုလ္
ေတြမွာသာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့အေလ်ာက္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖက္
အေလးသာပါတယ္။တကယ္ေတာ့တကၠသိုလ္ေတြကကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးစံနစ္သို႕ေျပာင္းလဲသင့္သလုိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြကို
လည္းဆိုင္ရာတကၠသိုလ္တခုစီအတြက္သာအသိမွတ္ျပဳသတ္မွတ္သင့္
ပါတယ္။
ဒါကေတာ့စာေရးသူရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အျမင္ပါ။
အေရးအၾကီးဆံုးကေပၚလစီဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သူေတြအေနနဲ႕အက်ိဳး
ရွိျပီးထိေရာက္မဲ့ေမးခြန္းေတြကုိေဖၚထုတ္ေမးျမန္းဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႕ပါဘဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ဒီမိုကေ၇စိစံနစ္နဲ႕ေခတ္မွီႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္ဖို႕ရာ
ဘယ္လိုေက်ာင္းသားေတြကိုပ်ိဳးေထာင္ေမြးထုတ္သင့္ပါသလဲ။

မိမိတို႕လိုလားတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ိဳးကိုေမြးထုတ္ဖို႕ရာဘယ္ပညာေရးစံနစ္
ကအေကာင္းဆံုးပါလဲ။
ဒီမိုကေ၇စီေခတ္မွာေက်ာင္းသားသမဂၢလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြကိုဘာလို
အပ္ခ်က္ေတြအတြက္ဖြဲ႕စည္းမွာလဲ၊

ေခ်ေဂြဗားရားေတြေမြးထုတ္ဖို႕လား၊
ဦးသန္႕ေတြေမြးထုတ္ဖို႕လားဆိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကိုဆိုလိုတာပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s