In the Democracy Era Student Unions Waged a Permanent Revolution

thuriyaArticle11June2016

 

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးေရစီးေၾကာင္းနဲ႕က်ေရာက္လတၱံ႕ေသာ
ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးရဲ႕အရိပ္ေအာက္မွာၾကီးထြားခဲ့တဲ့(ဗကသ)၊
(တကသ)အစရွိတဲ့ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြရဲ႕သမိုင္းျဖစ္စဥ္
ေတြဟာေျပာင္ေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။သို႕ေပမဲ႕ကမၻာေပၚရွိ
မည္သည့္ေက်ာင္းသားသမဂၢမဆိုသမရိုးက်ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ
္အတုယူလက္ခံက်င့္သံုးသင့္တဲ့နမူနာေမာ္ဒယ္မဟုတ္ပါဘူး။ကံဆိုး
ေလတဲ့ျမန္မာျပည္အဖို႕ေတာ့ေက်ာင္းသားသမဂၢသမိုင္းဟာဒုတိယကမၻာ
စစ္ၾကီးအျပီးမွာကမၻာ့၀ါဒေရးရာစစ္ပြဲၾကီးရဲ႕ေလာင္းရိပ္ေအာက္သို႕
ဆက္လက္ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလမွာပင္၀ါဒေရးရာ
စစ္ပြဲကပြဲၾကမ္းလို႕ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၄၇ခုနွစ္တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ဧျပီလ၅ရက္ေန႕
မွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလမ္းႏွစ္ခြမိန္႕ခြန္းကိုခုလိုအသံလႊင့္ေျပာၾကားျပီး
ျပည္သူကိုအသိေပးခဲ့ပါတယ္……….

(အလုပ္သမားန႔ဲကိုင္ေပါက္လို႔မရေတာ့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကို ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔
ကိုင္ေပါက္ဖို႔ ဒီ သိန္း-သန္း ကြန္ျမဴ နစ္ေတြဘဲထပ္ျပီး ၾကံၾကျပန္တယ္။
ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသမားမ်ားသမဂၢရဲ့ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ထဲမွာ
သိန္း-သန္း ကြန္ျမဴနစ္ရဲ့ၾသဇာ ေတြပါတယ္။ သိန္း-သန္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ
အဲဒီၾသဇာခံေတြက တဆင့္ ဗမာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို
ၾကိဳးကိုင္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ့ပေယာဂႏွင့္ဘဲ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ တႏိုင္ငံ
လုံးေက်ာင္းသားေတြသပိတ္ေမွာက္ေအာင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔တ ေတြဟာ ဘိလပ္ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပက္သက္
ျပီး အေတာ္ဘဲ အလုပ္ရႈပ္ေနတုန္း ျဖစ္တယ္…
သိန္း-သန္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ့ အၾကံအစည္ကေတာ့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရအဖြဲ႔
ျဖစ္တုန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေတြ မ်ား မ်ား ေပၚေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ဘဲ။
ဒီလုိေပၚေတာ့မွ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကို လက္ညိွဳးထိုးျပျပီး လူထုနဲ႔ရန္တိုက္ေပးမွာဘဲ။)

တကယ္ေတာ့စစ္ၾကီးအတြင္းမြမြေၾကခဲ့တဲ့တိုင္းျပည္ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ရမဲ့
အခ်ိန္မွာပညာေရးက႑ကိုလည္းအားေပး၊တိုးခ်ဲ႕ပ်ိဳးေထာင္ရမဲ့အခိ်န္ပါ။
ဒါေပမ့ဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့စဥ္ကအတိုင္း(ဗကသ၊တကသ)ေတြကို
ဗကပနဲ႕အလံနီၾသဇာခံေတြကလႊမ္းမိုးခဲ့ပါတယ္။ကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာခံေတြဟာ
ကမၻာစစ္ရဲ႕အရိပ္အေငြ႕ေအာက္မွာ(exceptional)ျခြင္းခ်က္အျဖစ္နဲ႕ထူးကဲ
တဲ့ေျခအေနေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့(သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမွသည္
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဆီသို႕)ဆိုတဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို(ဗကသ)(တကသ)
သမဂၢေတြအတြက္စံျပပံုစံအျဖစ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းၾကပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရးအၾကိဳဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္ထက္မွာအေၾကာင္းရွာ
ျပီးသပိတ္ေမွာက္ၾကပါတယ္။လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွာေတာ့အလံနီ၊ဗကပ
ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာျပည္တြင္းစစ္ကိုဖန္တီးၾကပါတယ္။သူတို႕ရဲ႕ၾသဇာခံ
သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြကေနတဆင့္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ကို
သူပုန္ေမြးထုတ္ရာဌာနၾကီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႕လုပ္လာၾကပါေတာ့တယ္။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢဆိုတာအမည္အားျဖင့္သာတြင္က်န္ရစ္
ေပမဲ့လက္ေတြ႕မွာေတာ့ဒီမိုကေ၇စီစံနစ္မပ်က္သုဥ္းမခ်င္းထာ၀ရ
ေတာ္လွန္ေရးကိုဆင္ႏႊဲေတာ့မဲ့ဗကပ၊အလံနီ၊ဆို၇ွယ္နီ၊ဂိုဏ္းေပါင္းစံု
ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးသမ၀ါယမအဖြဲ႕အစည္း(a revolution
cooperative carrying out a permanent revolution until the
parliamentary democracy system and the democratically
elected government are deposed )အျဖစ္လႈပ္ရွားေနခဲ့ပါတယ္။

ဗကသလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕စံျပေမာ္ဒယ္ဟာ…

၁။ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေရးဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
ပါတီစံု/ပါလီမန္ံုဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္တကြ၎စံနစ္အရေရြးေကာက္
တင္ေျမာက္ထားေသာအစိုးရအားနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ပုန္ကန္ျဖိဳဖ်က္ျဖဳတ္
ခ်ေရး

၂။တကၠသိုလ္ပရ၀ဏ္ကိုလက္နက္သူပုန္စုေဆာင္းေရးဌာနအျဖစ္အသံုးျပဳေရး

၃။ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာတြင္းသူပုန္ျဖစ္ေရးအတြက္စည္းရံုးေရး

၄။အေၾကာင္းရွာျပီးဆူပူဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္ေရး

၅။ေတာခို၊လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပါတယ္။
စဥ္စစ္ရကသ၊တကသ၊ဗကသတို႕ဟာေက်ာင္းသား
အေရးေက်ာင္းသားအက်ိဳးအတြက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ေျမ
ေအာက္အဖြဲ႕အစည္းတပိုင္းေျမေပၚအတိုက္အခံႏိုငံ
ေရးပါတီတပိုင္းအသြင္ကိုေဆာင္လာပါေတာ့တယ္။

စဥ္းစားၾကည့္ပါ…….
၁၉၄၈ခုႏွစ္ဗကပေတာခိုတဲ့ကာလမွာဗမာျပည္လံုးဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းသားသမဂၢ(ဗကသ)တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ
(၊တကသ)၊ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားသမဂၢ(ရကသ)အစရွိတဲ့
သမဂၢအဆင့္ဆင့္မွကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာရွိတဲ့
အမႈေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားေတာခိုၾကပါတယ္။အမွန္တကယ္
အားျဖင့္ေတာခိုအဖြဲ႕အစည္းအသြင္ကိုပင္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ကိုေအာင္ထြန္းေရးသားတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားသားလႈပ္ရွား
မႈသမိုင္းစာအုပ္စာမ်က္ႏွာ(၃၆၉)မွာယခုလိုဆိုထားပါတယ္၊

၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ေပၚေပါက္ေသာေက်ာင္းသားႏွင့္
အမႈထမ္းေပါင္းစံုသပိတ္ကိုုလည္းအစိုးရကထိေရာက္စြာအေရး
ယူသည့္အတြက္ဗကသဌာနခ်ဳပ္မွအမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕
အဖမ္းခံရျပီး၊အခ်ိဳ႕ေတာခိုသြားသည္။ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္

(၁) ဖဆပလအစိုးရသည္နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္နွင့္မျပန္လမ္္းပူးေပါင္း
သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊
(၂) ဖဆပလအစိုးရသည္ျပည္သူတိုက၏ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကိုပိတ္ပင္တားဆီးေန
ေၾကာင္း၊
(၃)ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္ေတာခိုရေၾကာင္းပါရွိသည္။

ေတာခိုဗကသအမႈေဆာင္မ်ားသည္ကိုတင္ေရႊ(ယခုပီသံုးလံုးေအာင္သာ)အား
ဥကၠဌတင္ေျမွာက္၍ေတာတြင္းဗကသကိုတည္ေထာင္သည္။
ရဲေဘာ္ဘခက္ရဲ႕ကိုယ္ေရးအထုပၸတၱိအရရဲေဘာ္ဘခက္ကိုေတာခိုဖို႕
သမဂၢေခါင္းေဆာင္ကိုဘေကာင္းကစည္းရံုးစီစဥ္ေပးျပီးေတာမခိုခင္ည
မွာရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေဆာင္တခုမွာရွိတဲ့ေနာင္မဆလပညာေရး
၀န္ၾကီးျဖစ္မဲ့ေဒါက္တာညီညီရဲ႕အခန္းမွာအိပ္ေစတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

၁၉၅၃ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွာမဟာေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးၾကီး
ဆိုျပီးေတာ့ေက်ာင္းပရ၀ဏ္အတြင္းမွာဆႏၵျပသပိတ္ျခင္း၊ကားမ်ားကို
မီးရိႈ႕ျခင္းအစ၇ွိတဲ့ဆူပူမႈၾကီးျဖစ္ပြားပါတယ္။အစိုးရဖက္မွရဲေတြကမ်က္ရည္
ယိုဗံုး၊မီးသတ္ပိုက္တို႕အသံုးျပဳျပီး၀င္ေရာက္လူစုခြဲရသည္အထိျဖစ္ပြား
ပါတယ္။ေၾကာင္းကစာသင္ခ်ိန္နည္းေၾကာင္းပါေမာကၡေတြရဲ႕တိုက္တြန္း
ခ်က္အရပိတ္ေနက်ေအာက္တိုဘာလေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို(၁)တိတိမွ(၁၅)ရက္
သို႕ေလ်ာ့လိုက္သည္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့စာေရးသူရဲ႕အေမရိကန္တကၠသိုလ္ကအ
ေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ဆင္ဆင္တူပါတယ္။အေမရိကန္ေက်ာင္းသားေတြက
ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ကိုတပတ္(၅)ရက္မ(၄)
ရက္သို႕ေလ်ာ့ေစျခင္ေၾကာင္း။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကအက်ိဳးအေၾကာင္း၇ွင္းျပ
ေတာ့လက္ခံသြားပါတယ္။၁၉၅၃ခုရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕မဟာေအာက္တိုဘာ
ေတာ္လွန္ေရးဟာလည္းဆင္တူလိုလားခ်က္ပါ။သို႕ေပမဲ့ေက်ာင္းသားေတြ
ေနာက္ကြယ္ကအလံနီ၊အလံျဖဴကြန္ုျမဴနစ္သူပုန္ေတြရဲ႕ဆူပူပုန္ကန္ေရး
မူ၀ါဒေၾကာင့္အဓိကရုဏ္းၾကီးအဆင့္သို႕ျမင့္တက္သြားပါတယ္။ပါေမာကၡ
မ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္အရသင္ရိုးညႊန္းတန္းနွင့္ကိုက္ညီေသာစာသင္ခ်ိန
္ရ၇ွိေရးအတြက္ေအာက္တိုဘာေက်ာင္းပိတ္ရက္ကိုရက္ေပါင္း(၃၀)မွ(၁၅)
သို႕ေျပာင္းလဲျခင္းသည္တကၠသိုလ္ပညာေရးသင္ၾကားေရး(Academic Matter)ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။သို႕ေပမဲ့ဗကပ၊အလံနီ၊ဆိုရွယ္နီအစ၇ွိတဲ့
ေျမေပၚေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္တို႕ရဲ႕ၾသဇာခံေက်ာင္းသားလႈံ႕ေဆာင္သူ
ေတြဟာရုရွားရဲ႕မဟာေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးအမည္ကိုေခ်းငွားသံုးစြဲ
ျပီးဇန္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
၁၉၆၁ခုအေမရိကန္သံရံုးေရွ႕တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ဆူပူဆႏၵျပပြဲသည္လည္း
အလားတူပါဘဲ။ဆိုဗီယက္ရုရွေပၚလွ်ိဳ႕၀ွက္ပ်ံသန္းတဲ့အေမရိကန္ေထာက္လွမ္း
ေရးေလယာဥ္ကိုရုရွကဒံုးနဲ႕ပစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သည္အခါမွာမဆီမဆိုင္
လက္ပံပင္ဓါးနဲ႕ခ်ိဳင္ျပီးဗကသ၊တကသဦးေဆာင္ျပီးရန္ကုန္ျမိဳ႕လည္မွာဆႏၵျပပြဲ
မွသည္အထိကရုဏ္းသို႕ေျပာင္းလဲသည္အထိျဖစ္သြားပါတယ္။

၁၉၄၈ခုဗကပေတာခိုတဲ့အခ်ိန္မွာတကသ။ဗကသေခါင္းေဆာင္ေက်ာင္းသား
ေတြအကုန္နီးနီးေတာခိုပါတယ္။
ကိုေအာင္ထြန္းေရးတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္း၇ဲ႕ေဖၚျပခ်က္အရ
ေတာခိုျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ျမင့္မားသြားတယ္လို႕ယူဆရေပမဲ့လက္ေတြ႕မွာ
ေက်ာင္သားထုနဲ႕အဆက္ျပတ္သြားေ၀းကြာသြားေၾကာင္းေၾကာင္းေဖၚျပထားပါတယ္။

၁၉၅၂-၅၃မွာဆို၇ွယ္လစ္ပါတီကကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာခံတိုးတက္ေက်ာင္းသား၊
တပ္ဦးေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႕အျပိဳင္ (DSO,Democratic Student
Organization)ကိုထူေထာင္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားထုကိုသူပုန္ျဖစ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကလႊဲေျပာင္းျပီး
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ပ်ိုးေထာင္ေပးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ေပးဖို႕ပါ။
အေျခအေနအရလက္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္းျပင္းထန္လွတဲ့လက္ေတြႏိုင္ငံေရး
တိုက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳကိုမလြဲမေရွာင္သာရယူျပီးတဲ့ေနာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ဒီမိုက
ေရစီအနာဂတ္အတြကထူေထာင္ေနတဲ့လူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏိုင္ငံေရးဖက္စုံက႑
ေတြမွာဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြေမြးထုတ္ဖို႕ရည္ရြယ္ျပီးဖြဲ႕တာပါ။
ဒါေပမဲ့ေက်ာင္းသားသမဂၢသမိုင္းအေၾကာင္းေဆာင္းပါးစာအုပ္ေတြဖတ္ရသည့္
အခါတိုငး္အာဏာရဖဆပလကတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြတညီတညြတ္ျဖစ္ေန
သည္ကိုျဖိဳခြဲဖို႕DSOကိုဖြဲ႕သည္လို႕စြပ္စြဲပါတယ္။အစိုးရဌာနေတြျဖစ္တဲ့IDCတို႕
ARDCတို႕မွာအလုပ္တန္းရသည္ဟုဆိုၾကပါတယ္္။
တကယ္ေတာ့DSOရဲ႕စံျပေမာ္ဒယ္ဟာလက္နက္ကိုင္သူပုန္ေမြးတဲ့ပံုစံမဟုတ္
သည္ကိုသူတို႕ေမ့ေနၾကပါတယ္္။ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားမ်ားၾကီးစိုးသည့္
ေက်ာင္းသားတပ္ဦးသည္မိမိတို႕ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ေက်ာင္းသား
မ်ားအားတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတက္၊ဆႏၵျပ၊ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္
ေတာခို၊သူပုန္ထ၊လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕တင္ပို႕ခဲ့ပါတယ္။
အေျခခံအားျဖင့္၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမွသည္ေတာခို၊လက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ေရးေခါင္ေဆာင္ဗုိလ္ၾကီး၊ဗိုလ္မႈဳးၾကီး၊ဗိုလ္ခ်ဳုပ္ၾကီးျဖစ္္၊ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၊
ျမင္းျဖဴၾကီးစီးျပီးုုျပည္ေတာ္ျပန္ခါေအာင္ပြဲခံ၊ဆိုတဲ့အိမ္မက္ပါဘဲ။သည္အိမ္မက္
ကိုေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကားက်ယ္က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ျဖန္႕ေ၀ခဲ့ၾကတာပါဘဲ။
မည္သို႕ဆိုေစ၊ဗကပ၊တကသအစရွိတဲ့တကၠသိုလ္သမဂၢမ်ား၏တရား၀င္ရပ္တည္
မႈဟာ၁၉၆၂ခုနွစ္ဇူလိုင္လတြင္နိဌိတံခဲ့သည္ဟုဆိုရပါမယ္္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအာဏာသိမ္းျပီးေနာက္(၇)ဇူလိုင္အေရးအခင္းျဖစ္ပြားပါတယ္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပရ၀၀ဏ္အတြင္းေက်ာင္းသားမ်ားအတုံးအရံုးပစ္သတ္ခံရပါတယ္။
တရား၀င္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသည္လည္းသည္အခိ်န္မွစျပီးကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကပါ
ေတာ့တယ္။
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတာကေတာ့ဒီမိုကေရစီေခတ္ျဖစ္တဲ့ဖဆပလေခတ္၊ဒီမိုကေရစီ
ပညာေရးစံနစ္က်င့္သံုးေနစဥ္အခါက၊ေက်ာင္းသားေတြကိုသူပုန္ထေရး၊ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္
ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚလံႈ႕ေဆာ္တြန္းပို႕ခဲ့တဲ့ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕သမိုင္းပါဘဲ။
အဲသည္ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားေတြအထည္းမွအခ်ိဳ႕ကေတာခိုပါတယ္။စာေရးသူမွတ္မိ
သေရြ႕၊ေမာင္ကိုယု၊ကိုသက္၊ကိုဗေဆြေလး၊ကိုစိုး၀င္း(လူထုဦးလွသား)အစ၇ွိသူတို႕ျဖစ္ပါ
တယ္။၁၉၆၈ခုဗကပရဲ႕ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ပြဲမွာေတာတြင္းအမည္ရဲေဘာ္ထြန္းေက်ာ္(ေခၚ)
ကိုစိုး၀င္းဟာသူရဲ႕ေက်ာင္းတပ္ဦးရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ရဲေဘာ္စိုးျမင့္(ေခၚ)ကိုခင္၀င္း၊ရဲေဘာ္
ေက်ာ္ခင္၊ရဲေဘာ္ဘသန္း၊ရဲေဘာ္တင္ဟန္၊ရဲေဘာ္ဘိုးသာတို႕နဲ႕အတူပဲခူးရိုးမေတာထည္း
မွာသတ္ျဖတ္ကြပ္မ်က္ျခင္းခံခဲ့ၾကရပါတယ္။က်န္သူမ်ားကေတာ့တိုက္ပြဲက်၊ေထာင္က်နဲ႕
ဇာတ္သိမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။
လက္၀ဲအေခ်ာင္သမားမ်ားလို႕အနီအခ်င္းခ်င္းတံဆိပ္အကပ္ခံရတဲ့ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသား
အေတာ္မ်ားမ်ားကဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္နဲ႕၊ေခါင္းျမီးျခံဳကြန္ုျမဴနစ္ေ၇စီ
ေၾကာင္းမွာတက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္သြားၾကပါတယ္။ေဒါက္္တာညီညီ(ပညာေရး၀န္ၾကီး)၊
ကိုစိုးသိမ္း(တကၠသိုလ္္ေမာ္ကြန္းထိန္း)တို႕အျပင္၊ကိုသန္းဦး၊ကိုေအာင္သန္းေလး
(လူငယ့္ေရးရာ)ကိုဘေကာင္းစသည္တို႕ဟာအေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနမွာရာထူးၾကီး
မ်ားရယူလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးတြင္တြင္ေတာင္းဆို
ျပီးဆႏၵျပပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလံႈ႕ေဆာ္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ထိုထိုေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ
ဟာေက်ာင္းသားမ်ားေတြကိုပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တဲ့အစိုးရ၊မိမိတို႕ရဲ႕ပင္မ
ႏိုင္ငံေရးဇာတိျဖစ္တဲ့ေက်ာင္းသမဂၢေတြကိုလံုး၀ဖြဲ႕စည္းခြင့္ပိတ္ပင္လိုက္
တဲ့အစိုးရရဲ႕လက္ေအာက္မွာ၀င္ေရာက္ခိုလႈံျပီးပညာေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ားအျဖစ္၀င္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တည္ဆဲဒီမိုကေရစီပညာေရးစံနစ္၊လစ္ဘရယ္ပညာေရးစံနစ္ကိုကေမာက္ကမ
ပညာေရးစံနစ္ပါ၊ဘာပါ၊ညာပါတံဆိပ္ကပ္ျပီးရံႈ႕ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ဦးေဆာင္ဦးရြက္
ျပဳျပီးဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ပညာေရးဆိုင္ရာမဆလေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္နဲ႕ေ၇ွ႕ေဆာင္လူငယ္၊လမ္းစဥ္
လူငယ္စတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုအာဏာ၇ွင္စံနစ္အားက်ားကန္ေပးဖို႕ရန္အတြက္
ဖြဲ႕စည္းျပီးဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။

တိုင္းျပည္ကိုဆယ္စုေပါင္းမ်ားစြာဆုတ္ယုတ္ေစခဲ့တဲ့လက္၇ွိပညာေရးစံနစ္ကို
စြန္႕ဦးတည္ထြင္ျပီးလမ္းေၾကာင္းေျမာင္းေဖၚေပးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါဟာလြတ္လပ္ေရးေခတ္ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕သမိုင္းပါ။
ဒီသမိုင္းကိုဖက္စံုေထာင့္စံုမွပါ၀င္ဖန္တီးခဲ့သူဂိုဏ္းေပါင္းစံုကြန္ျမဴနစ္၊ဗကပ၊
အလံနီ၊ဆို၇ွယ္နီၾသဇာခံသမဂၢေခါင္းေဆာင္တို႕ရဲ႕သမိုင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့လူငယ္မ်ားရဲ႕တည္ေဆာက္အား၊စြမ္းအားနဲ႕လူသားအရင္းအနွီးမ်ား
ကိုသန္းႏွင့္ခ်ီျပီးအေဟာသိကံျဖစ္ေစခဲ့တဲ့သမိုင္းပါ။

တိုင္းျပည္ရဲ႕အညႊန္႕အဖူးျဖစ္တဲ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကိုရာသက္ပန္
ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္၊ေထာင္မင္းသား၊ဆႏၵျပပို
စတာေတြမွာအိုင္ကြန္အျဖစ္အလြဲသံုးစားျပဳႏိုင္မဲ့နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရးသူရဲ
ေကာင္းဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးအိုင္ကြန္သစ္မ်ားအျဖစ္ဖန္တီးရန္ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား
သာျဖစ္ပါတယ္။လက္ေတြ႕မွာေတာ့မိမိယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္စႊန္႕လႊတ္မႈေတြ
အေဟာသိကံျဖစ္ခါျမရာေတာတြင္းအခ်င္းခ်င္းကြပ္မ်က္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့
ေဒၚအမာသားကိုစိုး၀င္းတို႕ကိုဖိုးသာတို႕လိုဆႏၵျပပိုစတာအိုင္ကြန္အ
ျဖစ္စံမမွီတဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္္ေတြသာေၾကကြဲဖြယ္ရာေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။
“ရဲေဘာ္သံးုက်ိပ္အစေက်ာင္းသားသမဂၢ”၊”၇ွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအစ
ေက်ာင္းသားက”အစရွိတဲ့ဆိုစကားေတြဟာမၾကံဳစဖူးထူးကဲတဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္
ေတြကိုမွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳတဲ့ေဆာင္ပုဒ္မ်ားအျဖစ္သာမွတ္ယူသင့္ပါ
ေတာ့တယ္။
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ထာ၀ရေတာ္လွန္ေရး
အစဥ္အလာဟာေ၀ရာမဏိအၾကြင္းမဲ့ေ၇ွာင္ၾကဥ္ရမဲ့ပံုစံနမူနာေတြသာ
ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
သည္ကေန႕၊သည္ကာလဟာ…..
ျမန္မာျပည္အဖို႕၊အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ၾကာခဲ့တဲ့တပါတီအာဏာရွင္၊
စစ္အာဏာရွင္္စနစ္ေအာက္မွာေခါင္းျပဴထြက္စကာလသာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေ၇စီပညာေရးစံနစ္ကိုအစမွေနျပီးျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳး
ပမ္းေနတဲ့ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီပညာေရးစံနစ္သေႏၶတည္
ေနဆဲကာလပါ။ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုတြန္းအားးေပးေနၾကတဲ့
NNER၊ဗကသအစရွိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာဒီမိုကေရစီပညာေရးစံနစ္နဲ႕
အတူဗဟိုဦးစီးစံနစ္မွသည္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၇ွိတဲ့ေခတ္မွီတကၠသိုလ္
ေတြဖန္တီးဖို႕ေတာင္းဆိုေနတဲ့အခိ်န္လည္းျဖစ္ပါတယ္။စာေရးသူရဲ႕ပညာ
ေရး၀န္ထမ္းသက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့တကၠသိုလ္
ေတြမွာသာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့အေလ်ာက္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖက္
အေလးသာပါတယ္။တကယ္ေတာ့တကၠသိုလ္ေတြကကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးစံနစ္သို႕ေျပာင္းလဲသင့္သလုိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြကို
လည္းဆိုင္ရာတကၠသိုလ္တခုစီအတြက္သာအသိမွတ္ျပဳသတ္မွတ္သင့္
ပါတယ္။
ဒါကေတာ့စာေရးသူရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အျမင္ပါ။
အေရးအၾကီးဆံုးကေပၚလစီဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သူေတြအေနနဲ႕အက်ိဳး
ရွိျပီးထိေရာက္မဲ့ေမးခြန္းေတြကုိေဖၚထုတ္ေမးျမန္းဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႕ပါဘဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ဒီမိုကေ၇စိစံနစ္နဲ႕ေခတ္မွီႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္ဖို႕ရာ
ဘယ္လိုေက်ာင္းသားေတြကိုပ်ိဳးေထာင္ေမြးထုတ္သင့္ပါသလဲ။

မိမိတို႕လိုလားတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ိဳးကိုေမြးထုတ္ဖို႕ရာဘယ္ပညာေရးစံနစ္
ကအေကာင္းဆံုးပါလဲ။
ဒီမိုကေ၇စီေခတ္မွာေက်ာင္းသားသမဂၢလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြကိုဘာလို
အပ္ခ်က္ေတြအတြက္ဖြဲ႕စည္းမွာလဲ၊

ေခ်ေဂြဗားရားေတြေမြးထုတ္ဖို႕လား၊
ဦးသန္႕ေတြေမြးထုတ္ဖို႕လားဆိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကိုဆိုလိုတာပါ။

Advertisements
Image

ဒီမိုကေရစီ၊တကၠသိုလ္ပညာေရးစံနစ္နဲ႕ေက်ာင္းသားသမဂၢ(၃)

image002

Image

ဒီမိုကေရစီ၊တကၠသိုလ္ပညာေရးစံနစ္နဲ႕ေက်ာင္းသားသမဂၢ(၂)

image002.gif

Image

ဒီမိုကေရစီ၊တကၠသိုလ္ပညာေရးစံနစ္နဲ႕ေက်ာင္းသားသမဂၢ(၁)

image002

ေရႊခြက္ကိုတဲ့ဆြဲကာကိုင္(ရ)

ေရးသားသူ။။ေဒါက္တာထြန္းေက်ာ္ျငိမ္း

ျမန္မာျပည္ေတာ္ေရးေကာင္စီဟာအာဏာသိမ္းျပီးမၾကာ
ခင္ကာလအတြင္းမွာျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကိုေရးဆြဲ
ထုတ္ျပန္ေက်ညာပါတယ္။မာခ့္စ္လီနင္၀ါဒကိုဦးခ်စ္လိႈင္ရဲ႕
အညမညဆိုတဲ့ဇာပ၀ါပါးပါးနဲ႕ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ
ပါဘဲ။ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြကိုျပည္သူပိုင္နဲ႕အစားထိုးေရး။
တပါတီအာဏာရွင္၀ါဒကိုထူေထာင္ျပီးမာ့ခ္စ္၀ါဒကျပဌာန္း
တဲ့ဆိုရွယ္စီးပြားေရးကိုပီပီျပင္ျပင္အေကာင္အထည္ေဖၚေရး
ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
မတူတာကေတာ့တပါတီအာဏာရွင္ျမန္မာ့ဆို၇ွယ္လစ္
လမ္းစဥ္ပါတီ(မဆလ)ဟာကြန္ျမဴနစ္ပါတီလို႕ေဗ်ာင္အမည္
မခံတဲ့စစ္တပ္ကိုေက်ာရိုးျပဳျပီးဖြဲ႕တဲ့ကြန္ျမဴနစ္ကဲ့သို႕ေသာ
ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ကြန္ျမဴနစ္ပါလို႕ေဗ်ာင္မေက်ညာသည့္အ
တြက္ကြန္ျမဴနစ္ေတြအဖို႕သည္မဆလဆိုတဲ့သတၱ၀ါကိုအ
မ်ိဳးအမည္တပ္ဖို႕လံုးပန္းၾကရပါေတာ့တယ္။
ဆိုဗီယက္နဲ႕အေပါင္းပါေတြကမဆလအစိုးရဟာ
(petty bourgeoisie) အရင္းရွင္ေပါက္စေတြရဲ႕အစိုးရ။
က်ဴးဘားႏိုင္ငံက(Castro)ကာစထရိုလိုအစိုးရ၊ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္
လာမဲ့အစိုးရလို႕သတ္မွတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဗကပအေနနဲ႕
လက္နက္ခ်ျပီးဗိုလ္ေန၀င္းအစိုးရနဲ႕ပူးေပါင္းဖို႕တိုက္တြန္းပါ
တယ္။သူတို႕သတင္းစာေတြမွာမဆလေကာင္းေၾကာင္းေတြ
ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ေရြးျပီးသူတို႕အုပ္စုဖက္ပါေအာင္ဆြယ္
ပါတယ္။
တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကေတာ့မဆလဟာအမ်ိဳးသား
အရွင္းရွင္(national bourgeoisie )အစိုးရ၊အင္ဒိုနီးရွားက
(Sukarno)လိုအစိုးရ။မဟာမိတ္ျပဳရမဲ့ အစိုးရလို႕သတ္မွတ္
ပါတယ္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ျမန္မာျပည္မွာစစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီးဗိုလ္ေန၀င္း
ဦးေဆာင္တဲ့စစ္အစိုးရေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာတရုပ္ျမန္မာ
ဆက္ဆံေရးဟာအရပ္သားအစိုးရရဲ႕စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္
အထြဋ္အထိပ္သို႕ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ပါ။တရုတ္အစိုးရအေနနဲ႕
ျပႆနာေပါင္းစံုနဲကရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၂ခုနွစ္မွာတရုတ္ဟာအိႏၵိယနဲ႕နယ္နမိတ္အျငင္းပြားမႈ
စစ္ျဖစ္ပါတယ္။ဗီယက္နမ္မွာလည္းအေမရိကန္ဟာစစ္ေရး
အရျပင္ဆင္မႈေတြတိုးလို႕လုပ္လာျပီးစစ္ေရးအရ၀င္ေရာက္
စြက္ဖက္ေတာ့မဲ့အရိပ္အေရာင္ေတြပိုလို႕တိုးတက္ျပီးျမင့္မား
လာေနပါတယ္။ကမၳာ့ကြန္ျမဴနစ္ေလာကမွာလည္းဲ့စတာလင္
ဆန္႕က်င္ေရးသမားခရုရွက္ဦးေဆာင္တဲ့ဆိုဗီယက္နဲ႕ေမာ္စီတံုး
ဦးေဆာင္တဲ့တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္တို႕ရဲ႕သေဘာတရား
ေရးပဋိပကၡဟာလည္းအ၇ွိန္ျမင့္သထက္ျမင့္လ်က္ရွိပါတယ္။

သည္အခ်ိန္မွာတရုတ္အစိုးရရဲ႕မွတ္တမ္းေတြအရ၊တရုပ္ျပည္
သူ႕သမတႏိုင္ငံဟာ…

အိႏၵိယနဲ႕ျပႆနာျဖစ္ေနစဥ္က်န္ေဒသတြင္းဖက္မလိုက္
ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့အင္ဒိုနီးရွားနဲ႕ျမန္မာတို႕ကို
အေနေ၀းမသြားေစလိုပါဘူး။
အသစ္စက္စက္တက္လာတဲ့ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႕စစ္တပ္
အတြင္းမွာလက်္ာဂိုဏ္သားေတြရွိေနေသးတယ္လို႕သတ္မွတ္ပါ
တယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသာျပဳတ္က်သြားရင္ျမန္မာျပည္ဟာ
အေမရိကန္နဲ႕နီးစပ္သြားမယ္လို႕ယူဆပါတယ္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ(ဗကပ)ဟာအလြန္အားနည္းျပီး
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရကိုတြန္းလွန္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕မယူ
ဆပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္တရုတ္အစိုးရဟာ(ဗကပ)ကိုဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕မဆလနဲ႕
ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူျပီးပူးေပါင္းဖို႕တိုက္တြနး္ပါတယ္

ဒါဟာတရုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရရဲ႕သမိုင္း၀င္၊တရား၀င္မွတ္တမ္း
ေတြကေဖၚျပတဲ့သမိုင္းပါ။
ယေန႕အထိဖဆပလကေတာ့ထဲတြန္းပို႕လို႕ေတာခိုခဲ့ရပါတယ္
ဆိုတဲ့ဗကပ။ဖဆပလအစိုးရက၁၉၄၈ခုမွသည္၁၉၅၃ခုႏွစ္အထ၊ိ
မတရားသင္းရယ္လို႕မေက်ညာဘဲအလင္း၀င္ဖို႕ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို
ေပေတျပီးသူတို႕အေခၚ(AS, armed struggle)လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးဆင္ကိုစြဲစြဲျမဲျမဲဆုပ္ကိုင္ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ဗကပ။
ဖဆပလအစိုးရဟာဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေတြအထဲကတႏိုင္ငံအျဖစ္ပါ၀င္
က်င္းပခဲ့တဲ့၁၉၅၅ခုဘန္ေဒါင္းညီလာခံေတြ၊ဘာေတြအေက်ာ္ေဒးယ်
ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာဆိုဗီယက္နဲ႕ေမာိစီတံုးအစိုးရတို႕ကအက်ပ္ကိုင္မွ
(၅၅)လမ္းစဥ္ရယ္လို႕ေက်ညာျပီးဗကပတပ္ကိုအစိုးရတပ္မေတာ္
ထဲေပါင္းထည့္ေပးရမယ္လို႕ေတာင္းဆိုျပီးျငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲပ်က္ေအာင္
လုပ္ခဲ့တဲ့ဗကပ။
အနွီဗကပ၊၎ဗကပ။ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပါးစပ္ကအျမဲတမ္းဟန္ျပ၊
သရုပ္ေဆာင္ေတာင္းဆို္ေလ့ရွိေပမဲ့အၾကမ္းဖက္စစ္အႏိုင္တိုက္ျပီး
ေအာင္ပြဲခံေရးဆိုတဲ့ေႏြလယ္အိမ္မက္ကိုသာအစဥ္ျမင္မက္ေနခဲ့တဲ့
ဗကပဆိုဗီယက္နဲ႕တရုတ္နီအစိုးရရဲ႕အျမင္ႏွစ္ခုစလံုးကုိလက္မခံပါဘူး။
မဆလအစိုးရဟာအရင္းရွင္ၾကီးအစိုးရ၊တြန္းလွန္ျဖဳတ္ခ်ပစ္ရမဲ့အစိုးရ
လို႕သေဘာထားေပးပါတယ္။
Fan Hongwei ရဲ႕တ၇ုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးစာအုပ္ရဲ႕စာမ်က္နွာ(၇၅)
မွာခုလိုေဖၚျပထားပါတယ္။

(The SCP (Soviet Communis Party)regards Ne Win
as a petty bourgeoisie who possibly

takes Castro’s route so it [wants to] persuade the
BCP into
laying down arms to cooperate with Ne Win.
In the CCP’s (Chinese Communist Party)

eyes, Ne Win belongs to national bourgeoisie and
will follow
Sukarno’s political line. The BCP takes
Ne Win as a big
bourgeoisie and an object to be
overthrown.”)

ဒါေပမဲ့ွဗကပဟာသူတို႕ရဲ႕ေခါင္းကိုင္ဆရာၾကီးေတြကိုျငင္းဆန္ႏိုင္စြမ္း
မရွိပါဘူး။၁၉၆၃ခုဧျပီလမွာတရုတ္သမတလ်ဴေရွာက္ခ်ီဟာရန္ကုန္ကို
ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာျပီးအျပန္ခရီးအတြက္မဂၤလာဒုံ
ေလဆိပ္သို႕အသြားလမ္းမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကိုဗကပနဲ႕ေဆြးေႏြးဖို႕တိုက္
တြန္းပါတယ္။
သည္လိုနဲ႕တရုတ္ရဲ႕တိုက္တြန္းခ်က္အရေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဟာ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုေခၚယူ
ေၾကာင္းေက်ညာပါတယ္။

သည္ကေ၇ွ႕ဆက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကေတာ့အမ်ားသိသမိုင္း၀င္
ျဖစ္ရပ္ေတြပါဘဲျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာၾကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ဆိုဗီယက္နဲ႕ေခါင္းကိုင္တရုတ္ကြန့္ျမဴနစ္ပါတီ
ရဲ႕ဖိအားေၾကာင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီသို႕ေလးလံထိုင္းမိႈင္းတဲ့
ေျခလွမ္းေတြနဲ႕ေလွ်ာက္လွမ္းေရာက္၇ွိခဲ့တဲ့ဗကပအဖြဲ႕ဟာ(၉)ခရိုင္
ဆႏၵျပပြဲေတြေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုအေမာက္ေထာင္ျပပါတယ္။
ေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္တရုတ္ျပည္ေရာက္ေနတဲ့သခင္ဗသိန္းတင္ရဲ႕ဗဟို
နဲ႕ပဲခုးရိုးမကသခင္သန္းထြန္းရဲ႕ဗကပဗဟိုတို႕ျပန္လည္ဆက္သြယ္
မိၾကပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဟာလည္းဆြဲေစ့လို႕ရလိုက္
တဲ့ကရင္လက္နက္ကိုင္ေစာဟန္တာသာေမႊးတို႕အဖြဲ႕၊အလံနီရဲနီ
ေက်ာ္၀င္းတို႕အဖြဲ႕ု၊ဗကပကဦးျမတို႕ရဲေဘာ္ဘခက္တို႕ျမရာပင္အဖြဲ႕
စသည္တို႕ကို၊ကေလာ္ကလက္ဖဲ့ထုတ္ျပီး၊စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါ
တယ္။

သည္လိုနဲ႕ႏွစ္ဖက္ႏွစ္၀ေစတနာမပါခဲ့တဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ပြဲၾကီး
ဟာလည္းအဖတ္မတင္ပ်က္သုန္းခဲ့ပါတယ္။
ဗကပဟာလည္းသူတို႕လိုခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႕ျပည့္၀ခဲ့ပါတယ္။တရုတ္ဗမာ
အေရးအခင္းၾကၤးရဲ႕ရလဒ္အေနနဲ႕တရုတ္အစိုးရဟာဗကပကိုေငြ၊
လက္နက္၊လူအင္အား၊အျပည့္အ၀တတ္ဆင္ေပးလိုက္တ့ဲအခါမွာ
စူဠလိပ္ေရထဲလႊတ္လိုက္သည့္ႏွယ္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး
ကိုအားရပါးရဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ဒါေပမဲ့တရုတ္အစိုးရအကဲျဖတ္
ထားခဲ့တဲ့အတိုင္းဗကပဟာစစ္ေရးအရတပ္မေတာ္ကိုေခ်မႈန္းႏိုင္တဲ့
အစြမ္းမရွိပါဘူး။တကယ္တန္းဆန္းစစ္သူေတြအဖို႕ျမင္သာလွတဲ့အရာ
တခု၇ွိပါတယ္။ေခတ္အဆက္ဆက္မွာတကယ္တန္းဗကပရဲ႕
အားသာခ်က္ဟာပါတီရဲ႕ေလတပ္သာျဖစ္ပါတယ္။စာေရးဆရာ၊သတင္း
စာဆရာ၊ကဗ်ာဆရာ၊က်ဴရွင္ဆရာ၊စတဲ့ဆရာအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္တဲ့
ေလတပ္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေလတပ္ဟာကေန႕အထိအင္အားျပိဳကြဲျခင္းမရွိ
ေသးပါဘူး။ေလတပ္မွာကဗ်ာဆရာေတြပိုျပီးမ်ားျပားလာတာကိုသာ
စာေရးသူအေနနဲ႕သတိျပဳမိပါတယ္။ေနာက္တခုထူးျခားတာကေတာ့
ဗကပေလတပ္အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕သူတို႕ရဲ႕မ်ိဳးဆက္ေတြဟာသူတို႕
အလြန္မုန္းတီးဆက္စုပ္တအေမရိကန္၊အဂၤလန္၊ေအာ္ဇီ၊ဖင္လန္၊စကင္
ဒီေနးဗီးယားအစရွိတဲ့အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာအေျခခ်ေနထိုငာကပါတယ္။
ေလးစား၊ခ်ိးမြမ္းဖို႕ေကာငး္တာကေတာ့သူတို႕ဟာဘယ္ေရာက္ေရာက္
ခံယူခ်က္ကိုမစြန္႕လႊတ္တဲ့အခ်က္ပါဘဲ။အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာမွီခိုေန
ထိုင္းၾကရင္းနဲ႕အခြင့္သင့္တိုင္းျမန္မာျပည္မွာလမ္းေပၚထြက္ရင္ဆိုင္
ဖို႕ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲဖို႕၊လူတန္းစားတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲဖို႕၊ရန္ငါစသည္းျပတ္ဖို႕
ေဆာ္ၾသေနၾကဆဲပါဘဲ။
စစ္ေျမျပင္မွာေတာ့ဗကပရဲ႕လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြဟာ၀၊ကခ်င္၊၇ွမ္း၊အခါ၊
လားဟူအစရွိတဲ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြနဲ႕နယ္စပ္ကတရုတ္လူမ်ိဳးေတြက
အမ်ားစုအျဖစ္ပါ၀င္ဖြဲ႕စသည္းထားတဲ့တပ္ေတြပါ။ေခါင္းကိုင္လက္ကိုင္
အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ဗကပအေနနဲ႕လာဘ္၊လာဘေျခာက္ခမ္းလာတဲ့
အခ်ိန္ဘိန္းကုန္ကူးရတဲ့အေနအထားကိေရာက္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့
ဒီလူမ်ိဳးစုေတြဟာတရုတ္အစိုးရရဲ႕ေက်ာေထာက္ေက်ာခံကိုတိုက္ရိုက္ရ
ယူျပီးပန္ဆန္း၊လဲခ်ားစတဲ့ေနရာမွာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုရ၇ွိခဲ့ၾကျပီး
နာမည္ခံအျဖစ္သာျမန္မာျပည္ရဲ႕အစိပ္အပိုင္းအေနနဲ႕တည္၇ွိၾကပါတယ္။

က်န္တဖက္မွာေတာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း၊သမတၾကီးဦးေန၀င္း၊ဥကၠဌၾကီး
ဦးေန၀င္းဟာစစ္တပ္ကိုလက္ကိုင္ဒုတ္သဖြယ္အားျပဳျပီးအသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေဆာင္တဲ့ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးကဲအျဖစ္နဲ႕တပ္မေတာ္၊ပါတီ၊ပါတီနဲ႕ျမန္မာ
ျပည္သူၾကီးတရပ္လံုးကိုထူးျခားလွတဲ့ပညာေပးအေတြ႕အၾကံဳေတြကိုရရွိ
ေစခဲ့ပါတယ္။တရုတ္ဗမာအေရးအခင္းဆီကိုတြန္းပို႕ခဲ့တဲ့ဆန္ရွား၊ဆီရွား
အျဖစ္သို႕ေရာက္၇ွိေစခဲ့ပါတယ္။ဤနည္းအားျဖင့္ျမန္မာျပည္သူေတြကို
ငတ္မြတ္ျခင္းေဘးဆိုတဲ့ဒု  ုဗၻိကၡကပ္ရဲ႕အရသာဟာဒီလိုပါလားဆိုျပီးျပည္သူ
ေတြကိုျမည္းစမ္းေစႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။အရပ္သားအစိုးရေခတ္ရဲ႕ျပည္တြင္းစစ္
အေတြ႕အၾကံဳမွာမရွိခဲ့ရဘူးတဲ့အရွိန္ျမင့္စစ္ပြဲၾကီးမ်ား။တနည္းအားျဖင့္
သတၱႏၱရကပ္၊ျဖစ္တဲ့လက္နက္ေဘးေၾကာင့္ပ်က္စီးေသေၾကက်ိဳးကန္းရတဲ့
အေတြ႕ၾကံဳရရွိႏိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။
ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံဘ၀နွင့္မည္သူ႕ကိုမွ်ထီမထင္၊ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ထြင္
ျပီးေလွ်ာက္ေနတဲ့ဘ၀မွာေငြမရွိ၊ပစၥည္းမရွိ၊ေဆးမ၇ွိတဲ့ေဆးရံုမွာေတြအခမ့ဲ
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕အက်ိဳးအားေၾကာင့့္
ေရာဂႏၱရကပ္ဆိုတဲ့အနာေရာဂါေဘးေၾကာင့္ပ်က္စီးအေတြ႕အၾကံုေတြကို
လည္းျပည္ေတြကိုအျပည့္အေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သည္အေတြ႕အၾကံဳေတြ
ကိုျဖစ္ေစတဲ့ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္စံနစ္ကိုမေအာင္ျမင္မွန္းအသိရွိရွိနဲ႕
ႏွစ္ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္တိုင္တိုင္္မျပဳမျပင္က်င့္သံုးျပီးမထီမဲ့ျမင္ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။
တိုင္းျပည္ရဲ႕ေရွ႕ေရးကိုမဆိုထားနဲ႕အာဏာ၇ွင္တို႕ရဲ႕ထံုးအတိုင္း၊မိမိ၏ပင္မ
ေထာက္တိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့တပ္မေတာ္ကိုပင္အေျခအေနတခုခုမွတြန္းပို႕
လာေသာေၾကာင့္မိမိအရိုက္အရာကိုလႊဲေပးဖို႕လိုအပ္လာပါက၊လႊဲေျပာင္းခံယူ
မည့္သူမ်ားကိုသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ။သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္ခန္႕အပ္ထား
ျပီးေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈမရွိခဲ့။
တတိုင္းျပည္လံုးအံုၾကြေတာ္လွန္ျပီးလည္ျဖတ္၊ေခါင္းျဖတ္အေျခအေနသို႕ေရာက္
ရွိလာမွစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို..ကဲမင္းတို႕အာဏာသိမ္းေတာ့ဟုရက္ရက္
ေရာေရာလႊဲေပးခဲ့ေတာ့သည္။
ထိုအခါၾကမွသာကၽြန္ေတာ္တို႕အာဏာမသိမ္းတတ္ပါဘူးအေဖၾကီးဟုေျပာလာ
သူဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္တို႕လူသိုက္ကိုအာဏာအသိမ္းခံရုပ္ျပသမတေဒါက္တာ
ေမာင္ေမာင္ကေက်ညာခ်က္မ်ားေရးခၽြတ္ေပးရသည္မွအစသင္ေပးျပေပးရ
တဲ့အျဖစ္ပါ။မိမိရဲ႕အက်ိဳးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ရည္ရြယ္တခုတည္း
ကိုသာရွိျပီးစ္ဖက္ကိုလႊဲေပးခဲ့တာပါ။သည္လိုနဲ႕စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္လက္
ေအာက္မွာနွစ္ေပါင္းႏွစ္ေက်ာ္ဆက္လက္ျပီးသက္ဇိုးရွည္ခဲ့၇ပါေတာ့တယ္။
ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရးအဖက္ဖက္မွကမၻာ့ေအာက္ဆံုးတန္းသို႕
က်ေရာက္ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။
နိုင္ငံရဲ႕သယံဇာတေတြဟာလည္း၁၉၆၂ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္မွာျမန္မာျပည္
သာမကကမၻာအရပ္ရပ္မွာစစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအလြန္မ်ားျပားခဲ့
ပါတယ္။သည္ျဖစ္စဥ္ေတြဘာေၾကာင့္ဘယ္လိုျဖစ္လာရတယ္ဆိုတာကိုစိတ္၀င္တ
စားေလ့လာခဲ့သူကေတာ့Oxford တကၠသိုလ္မွႏိုင္ငံေရးသပၸံပါေမာကၡS.E.Finer
ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့နိုင္ငံေတြကို
ေလ့လာျပီး (The Man On Horseback) ျမင္းေပၚကလူဆိုတဲ့အမည္နဲ႕ယေန႕တိုင္ အရပ္ဖက္စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီးဂႏၶ၀င္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း
ခံရတဲ့စာအုပ္ကိုေရးသားျပဳစုခဲ့ပါတယ္။

(Finer)ဖိုင္နာဟာလက္တင္အေမရိက၊အာဖရိက၊အာရွႏိုင္ငံေတြမွာႊရပ္သားအစိုးရေတြ
ကိုျဖဳတ္ခ်ျပီးအာဏာသိမ္းယူခဲ့တဲ့စစ္တပ္ေတြအားလံုးကိုေလ့လာပါတယ္။အထူးသျဖင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာထိေရာက္မႈ၊စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအစရွိတဲ့အရည္အခ်င္းေတြျပည့္စံုတဲ့တပ္
ေတြကိုအေလးထားျပီးေလ့လာခဲ့ပါတယ္။
ထိေရာက္မႈ၊စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုရာမွာ(technical expertise)အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္မႈ၊(non-partisanship)ႏိုင္ငံေရးဖက္လိုက္မႈကင္း၇ွင္းျခင္း၊
(control of vast personnel and other military resources) ၾကီးမားတဲ့
လူအင္အားအရင္းအျမစ္နဲ႕စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအျခားေသာအရင္အျမစ္ေတြကိုထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့
စစ္တပ္ေတြ၊(discipline) စည္းကမ္းရွိျပီး၊ (commitment to national interest) အမ်ိဳးသားေရးအတြက္အပ္နွံေပးဆပ္မႈရွိတဲ့စစ္တပ္ေတြကိုဆိုလိုတာပါ။
ဖိုင္နာဟာအထက္ပါအရည္အခ်င္းေတြနဲ႕ျပည့္စံတဲ့စစ္တပ္ေတြကိုသူရဲ႕သုေတသန
အတြက္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာအရည္အခ်င္းျပည့္တဲ့စစ္တပ္ေတြဟာအာဏာသိမ္းျပီး
အစိုးရအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါပိုျပီးေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတဲ့ယူဆခ်က္ကိုအေျခခံျပီးေရြး
တာပါ။ဖိုင္နာဟာအေ၇ြးခ်ယ္ခံအစိုး၇ေတြကိုႏွစ္၇ွည္လမ်ားေစာင့္ၾကည့္ျပီး့္ေလ့လာ
ခဲ့ပါတယ္။လက္ေတြ႕မွာေတြ႕၇ွိတဲ့အခ်က္ကေတာအရည္အခ်င္းေတြနဲ႕ျပည့္၀သည္
ေၾကာင့္ဖိုင္နာအေနနဲ႕ေအာင္ျမင္မယ္လို႕ေျမွာ္လင့္ခဲ့တဲ့စစ္အစိုး၇တိုင္းဟာအာဏာ
မသိမ္းမိက၇ွိခဲ့တဲ့အေျခအေနထက္ပိုမိုဆိုး၀ါးတဲ့အေျခအေနမွာသူတို႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့
တိုင္းျပည္တိုင္းမွာဖန္တီးထားရစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါဘဲ။Finerအေနနဲ႕ေကာက္
ခ်က္ဆြဲခဲ့တဲ့ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းကေတာ့
(the explanation also lays in the attributes of the military
institution, this time those that are incompatible with
effective governance. Leading the way among these factors is
the distaste for politics and the political
process, intolerance of dissent, which leads to repression and
decreased legitimacy, and lack of the broad expertise needed to
effectively govern.)

စစ္တပ္ေတြဟာသူတို႕၇ဲ႕သဘာ၀ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းေတြေၾကာင့္ထိေရာက္
တဲ့အစိုးရတရပ္အျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႕ရာမျဖစ္ႏိုင္တာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးနဲ႕
ႏိုင္ငံေရးရဲ႕လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ေတြကိုမႏွစ္ျမိဳ႕ျခင္း။သေဘာထားကြဲလြဲမႈကိုသည္းမခံႏိုင္
ျခင္းေၾကာင့္ဖိနွိပ္ျခင္း၊ထိုမွတဆင့္စစ္အစိုးရဟာတရား၀င္အစိုးရအျဖစ္လက္ခံမႈက်
ဆင္းယုတ္ေလ်ာ့လာျခင္း၊ထိေရာက္တဲ့အစိုးအရအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ကၽြမ္းက်င္မႈက်ယ္
က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕မ၇တဲ့အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းမွသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊတို႕ရဲ႕ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့စစ္အစိုးရအဆက္
ဆက္ရဲ႕တိုင္းျပည္အေပၚသက္ေရာက္မႈရလဒ္ေတြဟာFinerရဲ႕သုေတသနေတြ႕၇ွိေတြ
နဲ႕ထပ္တူျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပရင္းသည္ေဆာင္းပါး၇ွည္ကိုနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါေၾကာင္း။
 

 

 

 

ေရႊခြက္ကိုတဲ့ဆြဲကာကိုင္၊(၆)

Shwekwet(6)

ေရးသားသူ။။ေဒါက္တာထြန္းေက်ာ္ျငိမ္း

အရပ္ဖက္အျမင္နဲ႕စစ္ဖက္အျမင္
စာေရးသူအရင္အပတ္ကတင္ျပခဲ့သလ၊ိုအေမရိကန္စစ္တကၠသိုလ္
ရဲ႕ပါေမာကၡေမရီဘက္သ္အူးလ္ရစ္ခ်္ဟာႏိုင္ငံေရးသမားအရပ္ဖက္
ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကားမွာကြ်မ္းက်င္မႈနဲ႕
ပတ္သက္လို႕ကြဲျပားမႈကိုေဖၚျပျပီး…..”ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာႏိုင္
ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္ေတြမွာအေတြ႕အၾကံဳအားျဖင့္မဟာဗ်ဴဟာ
ခ်မွတ္ေရးနဲ႕ႏိုင္င ံေရးရႈေထာင့္အျမင္ေတြဖက္မွာပိုျပီးအားသန္ေလ့
ရွိတယ္။စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့လက္နက္ကိုင္အၾကမ္း
ဖက္နည္းနဲ႕အၾကံဳး၀င္တဲ့စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာပိုင္းမွာအ
ေျခခံတယ္။”လို႕ဆိုပါတယ္။
၁၉၄၈ခုမွ၁၉၆၂ခုႏွစ္အထိအရပ္သားေတြေခါင္းေဆာင္တဲ့အစိုးရရဲ႕
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕၁၉၆၂ခုမွသည္၂၀၁၁ႏွစ္အထိ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္တဲ့အ
ခါပါေမာကၡအူးလ္ရစ္ခ်္ရဲ႕အဆိုဟာမွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါမယ္။
ဦးႏု၊ဦးေက်ာ္ျငိမ္းဦးဗေဆြတို႕ေခါင္းေဆာင္တ့ဲဖဆပလအစိုးရဟာ
ေရာင္စံုသူပုန္ေတြပတ္လည္၀ိုင္းျပီးရန္ကုန္အစိုးရလို႕အေခၚခံေနရ
တဲ့ဘ၀မွေနျပီးဥေရာပ၊အာဖရိက၊အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမွေခါင္း
ေဆာင္ေတြတက္ေရာက္အားေပးေထာက္ခံမႈကိုရရွိခ့ဲတဲ့အာရွဆို
ရွယ္လစ္ကြန္ဖရင့္ရဲ႕ဌာနခ်ဳပ္တည္ရာအိမ္၇ွင္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္
ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကိုေရာက္ရွိ
ခဲ့တယ္။အာရွဆိုရွယ္လစ္ကြန္ဖရင့္မွရ၇ွိတဲႏိုင္ငံေရး့အရွိန္ကိုအက်ိဳး
ရွိစြာအသံုးခ်ခဲ့တယ္။မိမိေဒသအတြင္းရွိတဲ့အိႏၵိယ၊ပါကစၥတန္၊
အင္ဒိုနီးရွား၊နီေပါ၊ဗီယက္နမ္အစရိွတဲ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာမ
က၊မိမိေဒသရဲ႕ျပင္ပမွာရွိတဲ့ဥေရာပ၊အစၥေရးလ္၊ယူဂိုဆလားဗီးယား
တို႕ရဲ႕ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေလးစားမႈကိုရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သည့္အတြက္၊
ကမၻာ့ျပိဳင္ဖက္အင္းၾကီးအုပ္စုၾကီးႏွစ္ခုစလံုးကျမန္မာႏိုင္ငံငယ္ကေလး
ကိုအေလးထားဂရုစိုက္ဆက္ဆံၾကပါတယ္။၁၉၅၄ခုနွစ္မွာတရုတ္ႏိုင္
ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခ်ဴအင္လိုင္းဟာတရုတ္အစိုးရအေနနဲ႕ရန္ေစာင္၊အဖက္
မလုပ္ခဲ့တဲ့ျမန္မာျပည္ကိုပထမဥိးဆံုးအၾကိမ္လာေရာက္မိတ္ဆက္ခဲ့
ပါတယ္။ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြဟာႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြကိုအေပ်ာ္္
သြားေလ့မရွိပါဘူး။ထိုစဥ္အခါကအေမရိကန္ဟာတရုတ္ကို၀ိုင္းရံ
ပိတ္ဆို႕ႏိုင္ေရးအတြက္ဆီးတိုးအုပ္စုကိုဖြဲ႕စည္းေနစဥ္အခ်ိန္
ျဖစ္ပါတယ္။တရုတ္ရဲ႕အေနာက္ေတာက္ကဂယ္ေပါက္ဟာဗမာ
ျပည္သာရွိပါတယ္။သည့္အျပင္အေမရိကန္ဖိအားကိုေဒသတြင္း
တြန္းလွန္ႏိုင္ေရးမွာအိႏၵိယ၊ျမန္မာႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားတို႕ရဲ႕ၾကားေန
အုပ္စုႏွင့္ပူးေပါင္းေရးျဖစ္သည္။သို႕ေၾကာင့္က်င္းပရန္စီစဥ္ဆဲျဖစ္
သည့္ၾကားေနတို႕ရဲ႕ဘန္ေဒါင္းကြန္ဖရင့္သို႕တရုတ္ျပည္အေနျဖင့္
ဖိတ္ၾကားခံရေရးအတြက္ဦးႏုကိုလာေရာက္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ကမၻာ့ၾကားေနအုပ္စုၾကီးကိုထူေထာင္ရာမွာ
ေခါင္းေဆာင္တေနရာမွပါ၀င္ခဲ့့သည့္အတြက္သာမန္အဖြဲ႕၀င္
ထက္အဆမ်ားစြာပိုျပီးၾသဇာရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ငံအဆင့္ကို
ရရွိခဲ့တယ္။

 

အရပ္ဖက္နဲ႕စစ္ဖက္၊ေရျမင့္ေတာ့ၾကာတင့္
ေရျမင့္ေတာ့ၾကာတင့္ဆိုသလိုႏိုင္ငံေရးေအာင္ျမင္မႈေတြကတဆင့္
တပ္မေတာ္ဟာသူ႕ရဲကအဓိကတာ၀န္ျဖစ္တဲ့ျပည္ပရန္ကာကြယ္
မွာေအာင္ျမင္မႈေတြကိုရ၇ွိခဲ့တယ္။သည္ေနရာမွာလည္းစစ္ေရး
ေအာင္ျမင္မႈဟာ၁၉၅၀ခုေလာက္မွာက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာတဲ့
အင္အားတေသာင္းေက်ာ္တဲ့တရုပ္ျဖဴေတြရဲ႕ရန္စြယ္ကိုလက္နက္
အင္အားမမွ်သည့္အတြက္ဗမာ့တပမေတာ္ဟာထိေရာက္ေအာင္
ျမင္စြာမကြာကြယ္ခဲ့ႏိုင္ဘူး။ဦးေက်ာ္ျငိမ္းေရးဆြဲအေကာင္အထည္
ေဖၚတဲ့မဟာဗ်ဴဟာအရယူဂိုဆလာဗီးယားနဲ႕အစၥေရးလ္နွစ္ႏိုင္ငံ
တို႕ကို၊အာရွဆိုရွယ္လစ္ကြန္ဖရင့္နဲ႕ဘန္ေဒါင္းကြန္ဖရင့္မွတဆင္
့ေပၚထြန္းလာတဲ့ကမၻာ့ၾကားေနေရးလႈပ္ရွားမႈထဲလက္တြဲေခၚေဆာင္
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။.ယူဂိုဆလပ္နဲ႕အစၥေရးတို႕ထံမလည္းွေတာင္ေပၚပစ္
အေျျမာက္မ်ားစစ္ေလယာဥ္မ်ားစသည္တို႕ကိုလံုေလာက္စြာလကၡံ
ရရွိခဲ့ပါတယ္။သည့္အတြက္အုပ္စုၾကီးႏွစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ပိတ္ဆို႕မႈကိုေက်ာ္
လြန္ျပီးတရုတ္ျဖဴကိုျပတ္ျပတ္သားသားတြန္းလွန္ေမာင္းထုတ္ႏိုင္
တဲ့လက္နက္အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့့တပ္မေတာ္ကိုတည္ေဆာင္
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
တရုတ္ျဖဴတပ္ေတြကိုတိုက္တိုင္းရႈံးေနရာမွသည္အႏိုင္တိုက္ထုတ္
ႏိုင္ခဲ့သည္အထိစစ္ပဲြေတြရဲ႕တိုက္စစ္မွဴးဦးစီးျဖစ္တဲ့ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္
ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာမကြယ္လြန္မီကအေမးအေျဖက႑(interview)
တခုမွာျဖစ္ပါတယ္။မိုးမခမီဒီယာမွာတရုပ္ျဖဴတပ္ေတြဟာဗမာ့တပ္
မေတာ္ကိုဘာေၾကာင့္ရံႈးရသလဲလို႕ေမးပါတယ္။ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာက
တရုပ္ျဖဴေတြလူအင္အား၁၃၀၀၀၇ွိေပမဲ႕ဗမာ့တပ္မေတာ္လိုေတာင္
ေပၚပစ္အေျမာက္ေတြမရွိခဲ့သည့္အတြက္တပန္းရံႈးခဲ့ေၾကာင္းေျဖၾကား
ခဲ့ပါတယ္။သည္ေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္ေတြဟာအရပ္သားႏိုင္ငံ
ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြေရးဆြဲစီမံတဲ့မဟာဗ်ဴဟာနဲ႕အညီဆိုဗီယက္၊
အဂၤလိပ္၊အေမရိကန္တို႕ရဲ႕ႏွစ္ညွပ္ပိတ္ဆို႕မႈကိုထိုးေဖါက္ျပီး
ယူဂိုဆလပ္မွရရွိခဲ့တဲေတာင္ေပၚပစ္အေျမာက္ေတြပါ။

ေပ်ာက္ၾကားသာသာမွဘယ္လိုပေရာ္ဖယ္၇ွင္နယ္တပ္မေတာ္ျဖစ္
လာတာလဲ။

လတ္တေလာမွာျမန္မာ့စစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ပတ္သက္လ်င္ဆရာ
ၾကီးတဆူျဖစ္ေနတဲ့၀ါ၇ွင္တန္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္မွပါေမကၡ
ေမ၇ီကယ္လဟန္ရဲ႕အဆိုအရ၊၁၉၅၀ခုႏွစ္မ်ားရဲ႕ႏွစ္ဦးပိုင္းေတြ
မွာျဖင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆိုတာလက္ေတြ႕အားျဖင့္ေပ်ာက္က်ား
တပ္သာသာအေျခအေနမွ်သာ၇ွိခဲ့တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။
၁၉၅၃-၅၄ခုနွစ္ေတြမွာယူဂိုဆလပ္နဲ႕အစၥေရးႏိုင္ငံေတြဆီသို႕ စစ္မစ္ရွင္ေတြသြားေရာက္ခဲ့ျပီးျပန္လာတဲ့အခါမွသာ၊သည္ႏိုင္ငံ
ေတြဆီကေနရ၇ွိခဲ့တဲ့အသိပညာေတြ၊အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႕ဖြဲ႕စည္း
ပံုမွအစျပဳျပီးေခတ္မွီတဲ့စစ္တပ္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့
တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။သည္လိုေခတ္မွီစစ္တပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအ
တြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာကေတာ့မည္သို႕ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းရ
မည္ဆိုတ႕ဲအသိအျမင္ကိုရ၇ႏိုင္ဖို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့
ေမရီကယ္လ္လာဟန္ဟာခုလိုအေရးပါတဲ့အသိအျမင္အေတြ႕
အၾကံဳေတြရ၇ွိႏိုင္ေစေရး၊စစ္မစ္၇ွင္ေတြေစလႊတ္ႏိုင္ေရး၊
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ယင္းႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ခ်စ္ၾကည္
ရင္းႏွီးမႈရ၇ွိရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ထိေရာက္တဲ့ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ
မ်ားကိုမဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္၇ြက္အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း
စသည္တို႕ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အရပ္သားေခါင္းေဆာင္ေတြ၇ဲ႕
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုပါးပါးေလးဖံုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ယူဂိုဆလပ္
ႏိုင္ငံ၊အစၥေရးႏိုင္ငံတို႕နဲ႕ခ်စ္ၾကည္ေရးမိတ္ဆက္မစ္၇ွင္ေတြကို
ဦးေဆာင္သြားေရာက္ျပီးလမ္းသစ္ထြင္ခဲ့တဲ့ထိုစဥ္အခါက
စက္မႈလက္မႈ၀န္ၾကီးဦးေက်ာျငိမ္းနဲ႕ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ
ပါလီမန္အတြင္း၀န္သခင္ခ်စ္ေမာင္တို႕ရဲ႕အခန္းက႑ကိုလံုး၀
ေဖ်ာက္ကြယ္ျပီးယူဂိုဆလပ္၊အစၥေရးႏိုင္ငံမ်ားသို႕သြားေရာက္ခဲ့
တဲ့တပ္မေတာ္စစ္မစ္၇ွင္မ်ားေၾကာင့္ေပ်ာက္ၾကားသာသာစစ္တပ္
မွသည္ေခတ္မွီတပ္မေတာ္ကိုမည္သို႕တည္ေဆာက္၇မလဲဆိုတဲ႕
အၾကံဥာဏ္ေတြရခဲ့ေၾကာင္းကိုအမႊန္းတင္ေရးသားေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

ျပင္ပမွခရိုနီပညာရွင္ေတြေျပာတဲ့ျမန္မာ့အရပ္ဖက္စစ္ဖက္
ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း

ဒီေနရာမွာအလ်င္းသင့္လို႕စာေရးသူတင္ျပခ်င္တဲ့အခ်က္ရွိပါ
ေသးတယ္တယ္။အဲဒါကေတာ့၊စစ္အစိုးရအစဥ္အဆက္နဲ႕ပါတ္
သက္လို႕၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးသားေထာက္ခံတဲ့သူေတြအထဲမွာျပည္
တြင္းကလက္နက္ခ်အလံနီ၊အလံံျဖဴကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႕တကြ
ေထာက္လွမ္းေရးျခံေပါက္သတင္းမီဒီယာသမားေတြစစ္ဗိုလ္
စာေရးဆရာေတြသာမကပါဘူး။ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ေတြ
လည္းပါ၀င္ပါတယ္။အထင္၇ွားဆံုးကေတာ့အေမရိကန္မွာ
ဘြဲ႕ရျပီးအဂၤလန္ေက်ာင္းေတြမွာအမႈထမ္းဘူးတဲ့ေရာဘတ္
ေတလာပါဘဲျဖစ္ပါတယ္။အၾကာခင္က(General Ne Win)
ဆိုတဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ႕အတၳဳပၸတိၱကိုေရးခဲ့တဲ့စာေရးဆရာ
လည္းျဖစ္ပါတယ္။စစ္အစိုးရေခတ္မွာအမ်ားသူေတြမရႏိုင္တဲ့
ကန္႕သတ္ထားတဲ့စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း(Limited Access
Economic Opportunities) ေတြကိုရရွိျပီးေဒၚလာသန္းေထာင္
နဲ႕ ခ်ီျပီးခ်မ္းသာသြားတဲ့ခရိုနီေတြလိုပါဘဲ။ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႕
မဆလေခတ္မွာျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကိုအထူးျပဳေလ့လာလို
တဲ့ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ေတြကပညာရွင္ေတြဟာျမန္မာျပည္ကို
လာေရာက္ေနထိုင္ေလ့လာခြင့္မရရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ျပည္တြင္းမွ
ပညာရွင္ေတြလည္းအလိုေတာ္ယွိမဟုတ္ရင္ျပည္ပထြက္ခြင့္
မရရွိၾကပါဘူး။အျပင္ဖက္ကမၻာမွျမန္မာျပည္တြင္းသို႕ၾကည့္တဲ့
အခါမွာလည္းအေမွာင္၊ျပည္တြင္းမွျပည္ပသို႕လွမ္းၾကည့္သည့္
အခါမွာလည္းအေမွာင္ထုနဲ႕သာရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
(Dark Ages) အခ်ိန္ပါ။ အဲသည္ကာလအဲသည္အခိ်န္ေတြမွာ ထိေရာက္တဲ့ဆိုရွယ္လစ္အသိရွိသူ၊ဆို၇ွယ္လစ္အခ်ိတ္အဆက္
ေကာင္းရွိသူတေယာက္စႏွစ္ေယာက္စေလာက္သာျမန္မာႏိုင္ငံ
သို႕ႏွစ္ရွည္လမ်ားလာေရာက္ေနထိုင္ျပီးႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆိုင္ရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကိုေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္္။စုန္း
အေၾကာင္းနတ္အေၾကာင္းမင္းၾကီးမင္းကေလးအေၾကာင္းေလ့လာ
လိုတဲ့ျပင္သစ္ပညာ၇ွင္အခိ်ဳ႕နဲ႕ကြန္ျမူနစ္အေရွ႕ဂ်ာမန္မွျမန္မာစာ
ေလ့လာသူပညာ၇ွင္အခ်ိဳ႕ကိုလည္းျမန္မာျပည္သို႕၀င္ခြင့္ဗီဇာ
ေပးခဲ့ပါတယ္။၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားမွာအေမရိကန္မွေရာဘတ္ေတလာ
ဟာအထက္မွာဆိုခဲ့သလိုထူးျခားတဲ့အခြင့္အလမ္းေတြကိုရရွိျပီး
ကမၻာမွာရွားပါးကုန္ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံျခားသားျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစပါယ္ရွယ္
လစ္ပညာရွင္ဆရာၾကီးအရိုက္အရာကိုရရွိလာခဲ့ပါတယ္။
ဒီအခြင့္အေရးကိုရ၇ွိခဲ့တဲ့အတြက္သူရဲ႕ေက်းဇဴးရွင္ဦးေန၀င္းကို
လည္းဘယ္ေသာအခါမွမေမ့တဲ့သူပါ။သူ႕ရဲ႕ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဟာလည္းဦးေန၀င္းအစျပဳတဲ့စစ္ဖက္တို႕
ရဲကေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ထဲထဲ၀င္၀င္ဆက္စပ္လို႕ေနပါတယ္။
ဆရာၾကီးေရာဘတ္ေတလာကဆက္သြယ္ေထာက္ခံေပးတဲ့
လက္ေရြးစင္ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္အနည္းအက်င္းဟာလည္းျမန္မာျပည္
သို႕အခ်ိန္မေရြး၀င္ခြင့္ရတဲ့(Limited Access Scholars)ေတြျဖစ္လာ
ပါတယ္။ေရာဘတ္ေတလာအထူးေရြးခ်ယ္ေျမွာက္စားခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံျခား
ပညာရွင္ေတြထည္းမွာေမရီကယ္လာဟန္လည္းတေယာက္အပါအ၀င္
ျဖစ္ပါတယ္။သည္လိုအေရြးခ်ယ္ခံအက္ကယ္ဒဲမစ္ခ္ပညာရွင္ေတြသာ
စစ္အစိုး၇ေခတ္အဆက္ံဆက္မွာျပည္တြင္းသို႕တံခါးမ၇ွိဒါးမ၇ွိ၀င္ခြင့္
ရခဲ့ၾကပါတယ္။သည္မွ်ႏွင့္သာမကေသးပါဘူး။ံတပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္း
တိုက္ကစာရြက္စာတမ္းေတြကိုေလ့လာႏိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့ကန္႕သတ္အခြင့္
အေရးကိုရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ေမရီကယ္လာဟန္ဟာ၁၉၆၂ခုနွစ္
မွေက်ာ္လြန္တဲ့တပ္မေတာ္အေၾကာင္းကိုေရးသားခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။
၁၉၆၂ခုအာဏာသိမ္းကာလနဲ႕ေက်ာ္လြန္တဲ့ေမာ္ကြန္းတိုက္ရွိစာရြက္
စာတမ္းေတြကိုလည္းေလ့လာခြင့္မရရွိပါဘူး။သည္လိုအခြင့္အေရးကို
ရရွိျပီး(Making Enemies.War and state Building in Burma)
ရန္သူမ်ားကိုဖန္တီးျခင္း။ ဗမာျပည္၏စစ္နွင့္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး
အေၾကာင္းဆိုတဲ့စာအုပ္ကို ေရးသားျပီးပါရဂူဆရာတဆူျဖစ္လာျပန္
ပါတယ္။ ေမရီကယ္လာဟန္ရဲ႕အဆိုကေတာ့အခ်ဳပ္အားျဖင့္စစ္အစိုး
ရဟာျဖစ္သင့္လို႕ျဖစ္လာသည္။ႏိုင္ငံေရးသမားအရပ္သားေတြအသံုး
မက်၊ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမညီညြတ္သည့္အတြက္ေခတ္အမွီဆံုးအဖြဲ႕
အစည္းျဖစ္တဲ့စစ္တပ္သည္သာတိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အသင့္ေတာ္
ဆုံးျဖစ္လာရသည္ဆိုတဲ့ဇာတ္လမ္းပါဘဲ။သည္ဇာတ္လမ္းကိုဖန္တီးရာ
မွာအရပ္သားေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုပါးပါးေလးဖံုးဖိျပီးသူလို
လားတဲ့ဇာတ္လမ္းကိုပန္းပုဆရာလိုဟိုအခၽြန္ကေလးကိုလွီးထုတ္ဒီ
အစြန္းကေလးကိုျဖတ္ထုတ္္္နဲ႕လိုရာပံုသ႑ာန္နဲ႕အရုပ္ကို
ထုထြင္းရယူခဲ့တာပါ။
ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္တရုတ္အရပ္သားေခါင္းေဆာင္တို႕
အၾကားဆက္ဆံေရးႏွင့္အျမင္ကြဲျပားမႈ။

ျပည္တြင္းဆက္ဆံေရးမွာသာမဟုတ္ပါဘူး။ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
မွာလည္းအရပ္သားေခါင္းေဆာင္နဲ႕စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္တို႕ရဲ႕ေတြး
ေခၚေျမွာ္ျမင္မႈခ်င္းမတူၾကပါဘူး။
၁၉၆၂မတ္လ၂ရက္ေန႕ကျမန္မာႏိုင္ငံမွာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းယူတဲ့အခ်ိန္မွာအိမ္နီးခ်င္း
ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့တရုတ္အစိုးရဟာရတက္မေအးျဖစ္ရပါတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ့ဘက္မလိုက္အုပ္စု၀င္ျဖစ္ေနတဲ့တရုတ္အစိုးရ
ဟာဖက္မလိုက္အဖြဲ႕မွေနျပီးျမန္မာျပည္ထြက္ခြာသြားမွာကိုစိုးရိမ္
ပါတယ္။အေၾကာင္းကေတာ့၁၉၆၂ခုတ၀ိုက္မွာဘက္မလိုက္အုပ္စု
ဟာအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္တဲ့တရုတ္ျပည္သူ႕သမတႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္င့ျခားေရးေပၚ
လစီရဲ႕အေရးပါတဲ့အစိပ္အပိုင္းတရပ္ျဖစ္ေနလို႕ပါဘဲ။
တရုတ္ျပည္ရဲ႕အျပည္ျပည္ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကလည္းရႈပ္ေထြး
ေနတဲ့အခိ်န္ပါ။စတာလင္ေသဆံုးျပီးကတည္းကခရုရွက္ရဲ႕ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ေရးမူေတြေၾကာင့္ရုရွားတရုတ္ဆက္ဆံေရးဟာေန႕တျခားပိုျပီး
တင္းမွာလာေနပါတယ္။အိႏၵိယနဲ႕တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားမွာလည္း
အဂၤလိပ္ခ်န္ရစ္ခဲ့တဲ့(McMahon Line) နယ္စပ္မ်ဥ္းနဲ႕စပ္လ်ဥ္းျပီး
အျငင္းပြားေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားအေျခအေနကလည္းေဒသစစ္ပြဲဆီကိုညႊန္ျပျခိမ္းေျခာက္
လ်က္ရွိပါတယ္။
၁၉၅၄ခုဂ်နီဗာညီလာခံအျပီးမွာေတာင္နဲ႕ေျမာက္ဗီယက္နမ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ
ကို(ု၁ရ)မ်ဥ္းျပိဳင္(17th Parallel)စည္းျခားေပးခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမဲ့
ေတာင္ဗီယက္နမ္မွာဗီယက္ေကာင္းနဲ႕အေမရိကန္ေထာက္ခံတဲ့
ငိုဒင္းဇင္အစိုးရတို႕ဟာအားျပိဳင္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။
၁၉၆၁-၆၂မွာေတာ့အေမရိကန္သမတကေနဒီဟာ(Operation BeefUp)အမည္နဲ႕ေတာင္ဗီယက္နမ္သို႕အေမရိကန္တပ္သားတေသာင္း
အထိကိုပို႕ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ဲ့ရဟတ္ယာဥ္အေျမာက္အမ်ားနဲ႕စစ္လက္နက္
အေျမာက္အမ်ားကိုလည္းပို႕ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။အမွန္တကယ္အေျခအေန
အရေတာင္ဗီယက္နမ္ဖက္မွေနျပီးအေမရိကန္ဟာစစ္တပ္အလံုးအရင္းနဲ႕
၀င္ေရာက္္တိုက္ခိုက္ေတာ့မယ္ဆိုတာထင္ရွားလာေနျပီျဖစ္တဲ့အရိပ္
အေရာင္ေတြပါဘဲ။ဒီအေနအထားကိုေျမာက္ဗီယက္နမ္ေခါင္းေဆာင္ဟိုခ်ီမင္း
ကလည္းျမင္ပါတယ္။ေမာ္စီတုန္းတို႕ခ်ဴအင္လိုင္းတို႕ကလည္းျမင္ပါတယ္။
ဟိုခ်ီမင္းေရာခ်ဴအင္လိုင္းပါအေမရိကန္နဲ႕စစ္မျဖစ္လိုၾကပါဘူး။အေမရိကန္နဲ႕
စစ္ျဖစ္မဲ့အေရးကိုေရွာင္လႊဲဘို႕ရာေတာင္ဗီယက္နမ္ကိုအင္ဒိုနီးရွား၊ျမန္မာ
တို႕၇ဲ႕ၾကားေနေရးအဖြဲ႕ထည္းကိုပါ၀င္ႏိုင္ဖို႕ရန္စဥ္းစားေနတဲ့အေျခအေနပါ။
အကယ္၍ဦးႏုသာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ဆက္လက္၇ွိေနခဲ့မယ္ဆိုရင္
ေတာင္ဗီယက္နမ္ကိုၾကားေနေရးအဖြဲ႕ထည္းပါ၀င္ႏိုင္ေရးကိုျဖစ္ေျမာက္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာပါ။အဲသည္အတိုင္းသာျဖစ္ခဲ့ရင္လည္းဗီယက္နမ္
စစ္ပြဲကိုေရွာင္လႊဲေကာင္းေရွာင္လႊဲခဲ့ႏိုင္မွာပါ။

ထက္ေဖၚျပပါအေျခအေနေတြေၾကာင့္ျမန္မာျပည္မွာအာဏာသိမ္းျပီး
တက္လာတဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းကိုတရုတ္အစိုးရဟာအထူးေခ်ာ့ေမာ့ျပီး
ေပါင္းသင္းေနပါတယ္။
သည္အခ်ိန္မွာေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဟာကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကိုယံုၾကည္တဲ့
ဆရာၾကီးဦးခ်စ္လိႈင္ေရးေပးတဲ့အညမညဆိုရွယ္လစ္၀ါဒကိုတရား၀င္
ထုတ္ျပန္ေက်ညာပါတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကေတာ့အနုပဋိေလာမကိုအညမည
နဲ႕ပါးပါးေလးအစားထိုးကြယ္၀ွက္ထားတဲ့ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို
တရုတ္ေကာရုရွားပါေထာက္ခံအားေပးလိမ့္မယ္လို႕လည္းမွတ္ထင္ေန
ပံုရပါတယ္။

 

ေရႊခြက္ကိုတဲ့ဆြဲကာကိုင္(၅)

ေရႊခြက္ကိုတဲ့ဆြဲကာကိုင္ (5)

 

ေဒါက္တာထြန္းေက်ာ္ျငိမ္း

 

ျမင္တယ္၊စိတ္ကူးထဲလဲျမင္တယ္၊အိမ္မက္ထဲလဲျမင္တယ္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွသည္မဆလ၊န၀တ၊စစ္အာဏာ၇ွင္၊တပါတီ
အာဏာရွင္အစိုးရေတြဟာအႏွစ္(၅၀)ေက်ာ္ကာလအတြင္းလက္သံုး
ေတာ္၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးယႏၱရား၊ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပည့္၀တဲ့သတင္းဂ်ာနယ္အမႈ
ထမ္းစသည္တို႕ရဲ႕အကူအညီနဲ႕ျပည္သူေတြကိုလုပ္ၾကံ္ဇာတ္ေတြခင္း
ျပီးေဆးထိုးခဲ့ပါတယ္။ကေန႕တိုင္လည္း၊မေႏွာင္းေသးတဲ့အတိတ္ကာ
လရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကိုလိုရာဆြဲျပီးဖန္တီးေရးသားၾကတုန္းပါဘဲ။
လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္(၅၀)ေက်ာ္အတြင္းျမန္မာျပည္သူေတြအဖို႕လက္လွမ္းမွီ
တဲ့ျမန္မာ့သမိုင္းကိုဖတ္ရျခင္းဟာစာေရးသူတို႕ငယ္စဥ္ကရန္ကုန္
တိရစၦာန္ရံုမွာေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့(distorting mirror or carnival mirror) ၾကည့္လိုက္ရင္မိမိရဲ႕တြန႔္လိမ္ေကာက္ေကြးတဲ့ပုံသဏၭာန္ကိုျမင္ရတဲ့အ
ေပ်ာ္ၾကည့္မွန္ထည္းၾကည့္လိုက္ရသလိုပါဘဲ။နဂိုမဟုတ္ပဲပံုဖ်က္ထားတဲ့
သမိုင္းကိုသာဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရခဲ့ၾကပါတယ္။
သို႕ေပမဲ့၊အဆိုေတာ္ဗဒင္ရဲ႕သီခ်င္းထည္းကလို…

ျမင္တယ္…..စိတ္ကူးထဲလဲျမင္တယ္……
အိမ္မက္ထဲလဲျမင္တယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့သိေနပါတယ္။
ျမင္ပါေနတယ္။ေျပာခြင့္မ၇ွိခဲ့ၾကလို႕သာပါ။

၁၉၆၇ခုႏွစ္မွာဆန္ေရာင္းျပီးလူလုပ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံဟာစားစရာ
ဆန္မရွိေလာက္ေအာင္ရွားသြားပါတယ္။စားစရာဆန္မရွိေတာ့
လူေတြလႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္လာပါတယ္။

စစ္ေတြမွာဆန္လုပြဲျဖစ္ေတာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရကတပ္ကိုပစ္မိန္႕ေပးပါတယ္။
လူေတြေသၾကေက်ၾကျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္ႏွစ္ဦးေသတယ္၊
ဘယ္နွစ္ဦးဒဏ္ရာရေၾကာင္းမွတ္တမ္းမရွိပါဘူး။သတင္းစာ
ေတြကဖံုးထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္တိုင္းျပည္ကလံုး၀ဒီကိစၥကို
မသိလိုက္ၾကပါဘူး။သို႕ေပမဲ့သတင္းစာေတြမွာတရုတ္ေက်ာင္း
သားေတြအစိုးရအမိန္႕ဖီဆန္ျပီးေက်ာင္းကိုေမာ္စီတံုးတံဆိပ္
တပ္ျပီးလာတဲ့သတင္းကိုေရးၾကီးခြင္က်ယ္လုပ္ျပီးေဖၚျပပါတယ္။

လိုရင္းတိုရွင္းဆိုရရင္ေတာ့ျပည္သူေတြငတ္လို႕ဆူပူေတာ့မဲ့
ဆဲဆဲမွာတရုတ္ကိုျပႆနာရွာျပီးျမန္မာျပည္သူကိုဆူပူေအာင္
ဆြေပး၊ျပီးေတာ့မွတရုတ္အမ်ိဴးသားေတြအေၾကာင္းမဲ့ေသေၾက
ပ်က္စီးျပီးစေတးခံရတဲ့တရုတ္ဗမာအေရးအခင္းကိုဖန္တီးတာပါ။
သည္လိုနဲ႕တရုတ္အစိုးရကလည္းသူတို႕ရဲ႕ရုပ္ေသးဗကပဗမာ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုၾကားခံ(proxy)ထားျပီးတရုတ္ဗမာစစ္ပြဲကိုတန္ျပန္္ု
ဖန္တီးခဲ့တာပါ။

ဒီေတာ့စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

၁၉၆၂ခုမွာရွမ္းေစာ္ဘြားေတြဖယ္ဒရယ္အဆိုကိုတင္ပါတယ္။
ဦးႏုရဲ႕ပထစအစိုးရဦးေဆာင္ျပီးအတိုက္အခံဖဆပလ၊ပမညတအဖြဲ႕
ေခါင္းေဆာင္ေတြအတူပါ၀င္ျပီးေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။
သည္အခ်ိန္မွာျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ(အရပ္သားနဲ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း
အပါအ၀င္)ဟာတရုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႕ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္သတ္မွတ္ေရး
ျပႆနာကိုႏွစ္ၾကာရွည္စြာေဆြးေႏြးျပီးႏွစ္အေပးအယူလုပ္ျခင္းျဖင့္ႏွစ္
ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္စာခ်ဳပ္ကိုေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆိုျပီးခဲ့တဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္
ပါတယ္။တနညး္အားျဖင့္၁၉၅၅ခုမွာျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္နက္လို႕ယူဆတဲ့
၀နယ္ေျမအတြင္းမွာတရုတ္တပ္မေတာ္နဲ႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႕အျပန္
အလွန္ပစ္ခတ္မႈေတြနဲ႕စတင္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကိုျငိမ္းခ်မ္းစြာ
ေဆြးေႏြးရင္းႏွစ္ႏိုင္ငံအေပးအယူေတြလုပ္ျပီးေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းခဲ့
ၾကပါတယ္။ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြအဖို႕ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖ၇ွင္းျခင္းအေတြ႕
အၾကံဳေတြရျပီးစပူပူေႏြးေႏြးရွိေနတဲ့ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။
နယ္စပ္ျပႆနာဟာ၊တရုတ္တပ္နဲ႕ဗမာတပ္၊ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ျဖစ္တဲ့
၀နယ္ေျမမွာပစ္ၾကခတ္ၾကနဲ႕စပါတယ္။

နွစ္နဲ႕ခ်ီျပီးနွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးရင္းကျမန္မာဖက္ကဖီေမာ္ေဂၚလန္၊ကန္ဖန္
ရြာၾကီးသံုးရြာကိုေပးဖို႕သေဘာတူနယ္တရုတ္အစိုးရဖက္ကလည္း
၁၉၄၁ခုနွစ္မွာဲျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရနဲ႕ကူမင္တန္အစိုးရတို႕သေဘာတူ
သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့(1941 line)၁၉၄၁ခုႏွစ္လိုင္းကိုလက္ခံဖို႕သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္အရ၁၉၄၁လိုင္းရဲ႕အေနာက္ဖက္ခ်မ္းကိုဗမာပိုင္အျဖစ္
လက္ခံသတ္မွတ္ပါတယ္။ဗမာပိုင္နယ္ေျမအျဖစ္တရုတ္ဖက္ကလက္ခံ
သတ္မွတ္တဲ့၁၉၄၁လိုင္းရဲ႕အေနာက္ဖက္ျခမ္း(Namwan Tract)မွာ
၀နယ္ေျမေတြနဲ႕ အခါ(Akha) လူမ်ိဳးတို႕ရဲ႕နယ္ေျမေတြပါ၀င္ပါတယ္။
ဒါတရုတ္ဗမာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားနယ္နမိတ္ျပႆနာကိုအေပးအယူလုပ္ျပီး
ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းနဲ႕ေအာင္ျမင္စြာေဆြးေႏြးေျဖရွင္းခဲ့တ့ဲအထင္ကရ
သာဓကၾကီးပါ။
ဒီေတာ့၁၉၆၂ခုဖယ္ဒရယ္ေဆြးေႏြးပြဲမစမီကာလမွာသူ႕ဖက္ကိုယ့္ဖက္
လိုလားခ်က္ေတြကိုအသားကုန္ျမွင့္တင္ျပီးေတာင္းဆိုသံရွိခဲ့ပါတယ္။
ဖယ္ဒရယ္မရရင္ခြဲထြက္မယ္….ဆိုတဲ့ျခိမ္းေျခာက္သံမ်ိဳးေတြပါ။
ဒါဟာအေပးအယူေဆြးေႏြးပဲြမစခင္ၾကားရေလ့၇ွိတဲ့လက္ခေမာင္းခတ္
သံေတြညာသံေပးတဲ့အသံေတြပါ။

အေပးအယူလုပ္ရမဲ့ေဆြးေႏြးပြဲညိွႏိႈင္းပြဲေတြရဲ႕သေဘာသဘာ၀၊
ပမာဏပြဲဦးထြက္အသံပါ။
နယ္စပ္ျပႆနာရဲ႕အစမွာၾကားခဲ့ရတဲ့၀နယ္ေျမမွာကေသနတ္သံ
ေတြနဲ႕လံုး၀ကြာျခားပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုငံတပ္မေတာ္နွစ္ခုအၾကားအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈေတြနဲ႕
စခဲ့တဲ့နယ္စပ္ျပႆနာဧရာမၾကီးကိုေတာင္ႏွလံုးရည္နဲ႕ေအာင္ျမင္
စြာေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့အရပ္သားေခါင္းေဆာင္ေတြပါ။
သို႕ေပမဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့တပ္မေတာ္ဟာဒီလိုေတာင္း
ဆိုခ်က္ေတြကိုအၾကီးအက်ယ္ျပႆနာအျဖစ္ဖန္တီးျပီးတိုင္းျပည္
ၾကီးျပိဳကြဲပါေတာ့မယ္၊တိုင္းျပည္ၾကီးေခ်ာက္ထည္းက်ရန္လက္ႏွစ္
လးံုသာလိုပါေတာ့တယ္ဆိုတဲ့ဆင္ေျခဆင္လက္ကိုဖန္တီးပါတယ္။
အမွန္တကယ္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းနဲ႕အေပါင္းပါေတြသာတိုင္းျပည္ရဲ႕
အခ်က္အခ်ာျဖစ္တဲ့စား၀တ္ေနေရးနဲ႕စီးပြားေရးကိုတိမ္တိမ္ေတြးျပီး၊
လြယ္လြယ္နဲ႕အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့လိုက္ၾကသည္ေၾကာင့္ျပည္သူ
ေတြအငတ္ျပႆနာေပၚျပီးဆူေတာ့ပူေတာ့မဲ့အေနအထားကိုေရာက္
ရွိေအာင္တြန္းပို႕ခဲ့သူေတြပါ။
တိုင္းျပည္ကိုေခ်ာက္ထည္းက်ရန္လက္နွစ္လံးုအလိုသို႕ပို႕ေဆာင္
ခဲ့ၾကသူေတြပါ။

 

ကိုယ့္အျမီးကိုယ္ဖမ္း၊လိုက္တမ္းေျပးတမ္းကစားျပမယ္
သည္အေနအထားကိုေက်ာ္လႊားဖို႕ရာတရုတ္ဗမာအေရးအခင္းကို
ဖန္တီးခဲ့ျခင္းအားျဖင့္အမွားေပၚအမွားဆင့္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။သည္ထပ္ဆင့္
အမွားမ်ားနဲ႕အတူဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာတရုတ္ဗမာေပါက္ေဖၚခ်စ္ၾကည္
ေရးကိုဟိုက္ကဘားထဲသို႕ပစ္ခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။တိုင္းျပည္နဲ႕တပ္မ
ေတာ္ကိုလည္းဗကပအမည္ခံတရုတ္တပ္နဲ႕စစ္ပြဲေခ်ာက္ကမၻားထည္း
သို႕ကန္ခ်ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
ဗကပ/တရုတ္ဗမာစစ္ပြဲေတြမွာတပ္မေတာ္ဖက္မွအေသအေပ်ာက္၊
ဒဏ္ရာရသူစာရင္းကိုအတိအက်ရဖို႕ရာမလြယ္ကူေပမဲ့အစိုးရသတင္းစာ
ေတြမွာတပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕အက်ဆံုး၊နာေရးေၾကာ္ညာထည့္သြင္းခြင့္
ပိတ္ပင္ခဲ့တဲ့အထိျဖစ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၁၉၆၈မွာစတင္ခဲ့တဲ့
တရုတ္ဗမာစစ္ပြဲဟာျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းမွာဆံုးရံႈးမႈနဲ႕အေသအ
ေပ်ာက္ႏႈန္းအျမင့္မားဆံုးစစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာလြယ္လြယ္နဲ႕ခန္႕မွန္း
လို႕ရပါတယ္။

သို႕ေပမဲ့မဆလ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးယႏၱရားၾကီးကေတာ့……
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းဦးေဆာင္ျပီးတည္ေဆာက္္ခဲ့တဲ့တပ္မေတာ္ဟာ
တိုင္းျပည္ကိုဘယ္လိုရြတ္ရြတ္ခၽႊန္ခၽႊန္အသက္ေတြေပးဆပ္ျပီးကာကြယ္
ေပးခဲ့ေၾကာင္း။ဘယ္တိုက္ပြဲမွာျဖင့္မိမိဖက္မွစစ္သည္ဘယ္နွစ္ေယာက္
အသက္ကိုေပးဆပ္ခဲ့ေၾကာင္းေဖၚျပမႈေတြကိုျပည္သူပိုင္မီဒီယာေတြက
မွတဆင့္ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာထုတ္လႊင့္ျဖန္႕ခ်ီခဲ့ၾကပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးနဲ႕အေပါင္းပါေတြဖန္တီးခဲ့တဲ့ေခ်ာက္ထည္း
က်ေရာက္ေနတဲ့တိုင္းျပည္မွာျပည္သူ႕အညႊန္႕အဖူးျဖစ္တဲ့ငယ္ရြယ္သူ
ဗိုလ္ေတြ၊အၾကပ္တပ္သားစစ္သည္ေတြသာမေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ေသ
ေက်က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ဆိုးၾကီးသာပါ။
မိမိတို႕ဖန္တီးတဲျ့ပႆနာေၾကာင့္တိုင္းျပည္ရဲ႕အဖိုးတန္တဲ့လူသားအရင္း
အျမစ္ေတြစိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာေပးဆပ္၊ေသေက်၊ပ်က္စီး၊ေလလြင့္ခဲ့
ရျခင္းကိုဘဲ…တမ်ိဳးတျမီလုပ္ၾကံဖန္ဆင္းျပီး….
မိမိတို႕ဖန္တီးတဲ့ျပည္ပအႏၱရာယ္ေတြကိုမိမိတို႕ေတာ္တတ္ေအာင္ျမင္စြာ
ဦးေဆာင္ေလ့က်င့္တည္ေထာင္ထားတဲ့တပ္မေတာ္နဲ႕စစ္သည္ေတြက
ဘယ္လိုရြပ္ရြပ္ခၽႊန္ခၽႊန္တိုက္ခိုက္ကာကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း…..ဆိုတာေတြဟာ
တကယ္ေတာ့ကိုယ့္အျမီးကိုယ္ဖမ္း၊လိုက္တမ္းေျပးတမ္းကစားရင္းအစြမ္း
ျပေနေလတဲ့ေၾကာင္တေကာင္ကိုၾကည့္ေနရသလိုပါဘဲ။

 

အရပ္ဖက္စစ္ဖက္သခၤန္းစာ

 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကိုစစ္တပ္လက္ေအာက္ခံနယ္ပယ္အျဖစ္သြတ္သြင္းခဲ့ျပီး
နွစ္(၅၀)ေက်ာ္ၾကာအက်ည္းတန္အရုပ္ဆိုးတဲ့သမိုင္းကိုဖန္တီးခဲ့သူဗိုလ္ခ်ဳပ္္
ေန၀င္းရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္ဖို႕ရာအေမရိကန္
ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္ မွအစိုးရေရးရာပါေမာကၡေမရီဘက္သ္ဦးလ္
ရစ္ခ္(Marybeth P.Ulrich,US Army Professor of Government) ရဲ႕ဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္အရပ္ဖက္စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးဖတ္စာ
(A Primer On Civil-Military Relations For Senior Leaders) ကိုဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါတယ္။ပါေမာကၡေမရီဘက္သ္ဟာဒီေဆာင္းပါးကို
( U.S. ARMY WAR COLLEGE GUIDE TO NATIONAL SECURITY ISSUES, 2008)အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မွ၂၀၀၈ခုမွာထုတ္ေ၀တဲ့
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ သည့္လမ္းညႊန္မွာခုလိုေရးသား
ခဲ့ပါတယ္။

 

…there are distinct differences in political and military agents’ political and
military competencies. Political agents are likely to have greater experience
in the strategic and political di- mensions of national security policy,
while military agents will be more rooted in the technical ex- pertise and
operational knowledge related to the use of force.

……However, the distinct responsibilities of military and civilian actors
must always be main- tained. The responsibility for national policy
decision-making cannot be ceded to military actors, regardless of the
perception of the military leadership’s expert knowledge. Civilian national
leaders, especially the President, should be careful not to blur the vastly
different scopes of political and military decision-making. Senior Officers
must keep in mind that they render advice to elected officials responsible
for the nation’s overall national policy. Such policy decisions must take
into account the feasibility and political sustainability of various courses
of action

 

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကားမွာကြ်မ္းက်င္မႈနဲ႕ပတ္သက္လို႕
ထင္ထင္ရွား၇ွားကြဲျပားတာေတြရွိပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာႏိုင္ငံေတာ္
လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္ေတြမွာအေတြ႕အၾကံဳအားျဖင့္မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေရးနဲ႕ႏိုင္ငံေရးရႈ
ေထာင့္အျမင္ေတြဖက္မွာပိုျပီးအားသန္ေလ့ရွိတယ္။စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြက
ေတာ့လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႕အၾကံဳး၀င္တဲ့စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာနည္း
ပညာပိုင္းမွာအေျခခံတယ္။
မည္သို႕ဆိုေစ……စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ
အၾကားထင္ထင္ရွာရွားကြဲျပားတဲ့တာ၀န္ေတြကိုသတ္သတ္မွတ္မွတ္ခြဲျခားထား
တဲ့စည္းကိုဘယ္ေသာအခါမွမေမွးမွိန္ေစအပ္ဘူးဒီအခ်က္ကိုအရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္ေတြ။အထူးသျဖင့္သမတအေနနဲ႕သည္အခ်က္ကိုအထူးဂရျစိုက္ျပီး
အေလးထားသင့္တယ္။
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအသိပညာဟာဘယ္ေလာက္ဘဲ
အထင္ၾကီးစရာေကာင္းေပမဲ့ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒေပၚလစီနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြ
အေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့တာ၀န္ကိုဘယ္ေသာအခါမွစစ္ဖက္ဆိုင္ရာအၾကီး
အကဲေတြလက္ထည္းမလႊဲအပ္သင့္ဘူး။စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕လည္း
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥေတါမွာငါတို႕ရဲ႕တာ၀န္ဟာျပည္သူေတြကေရြး
ေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြကိုႏိုင္ငံေတာ္တ၀ွမ္းလံုးနဲ႕
ပတ္သက္တဲ့အၾကံေတြေပးရံုစာဆိုတဲ့အခ်က္ကိုအစဥ္အျမဲသတိ၇ွိေနဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)